3360 de locuri fără taxă pentru admiterea la „Cuza”

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” va organiza admitere pe 3360 de locuri bugetate la ciclul de licenţă, conform cifrelor de şcolarizare aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Acestora li se adaugă 30 de locuri de admitere pentru candidaţii de etnie romă şi 153 de locuri de admitere pentru cetăţenii din Republica Moldova.

 Locurile suportate de bugetul statului vor fi completate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” cu peste 5000 de locuri cu taxă şi 2500 de locuri la învăţământ la distanţă.

 Înscrierea la admitere va avea loc în perioada 13-18 iulie, rezultatele urmând a fi afişate până cel târziu 21 iulie. Taxele de înscriere vor varia între 100 şi 250 de RON (cu excepţia Facultăţilor de Chimie şi de Teologie Romano-Catolică, la care nu se percep taxe de înscriere), iar cele de şcolarizare între 1600 şi 3000 de RON.

 Ca noutate, conducerea Universităţii a hotărât ca, la admiterea din acest an, media de la bacalaureat să nu depăşească o pondere de 30% în calculul mediei finale de admitere.

 Spre deosebire de anii trecuţi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării lasă la latitudinea universităţii repartizarea numărului de locuri pe domenii de studii şi, implicit, pe facultăţi.

 Numărul de locuri finanţate de la bugetul statului pentru ciclul de licenţă a rămas neschimbat faţă de admiterea din anul 2008, diferenţe semnificative apărând la studiile de masterat, pentru care au fost aprobate 2079 de locuri, faţă de 2710 anul trecut. Explicaţia are în vedere faptul că în 2008 au absolvit universitatea două gerenaţii de studenţi.

 Pentru studiile de doctorat, au fost alocate 250 de locuri fără taxă, cu 25% mai mult faţă de anul trecut.

By | 2013-12-16T15:00:02+00:00 16 martie 2009|Admitere, Noutăți|

About the Author: