Beneficiarul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități – SGNU- Mare derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse – mobilier pt. activităţi cu grupul țintă – sala 2:

Lotul 1 – Modul (masa) mobilier schelet metalic ( 16 buc) 

Lotul 2 – Scaun din plastic cu schelet metalic ( 38buc)

Notă: În cazul produselor aferente lotului 1:

  • se va avea în vedere o deplasare la sediul beneficiarului, dupa declararea caştigătorului, pentru măsurători finale, înainte de fabricarea pieselor de mobilier. Dimensiunile produselor finite se vor stabili, în urma măsurătorilor. Ele se pot modifica cu cel mult 5%, cu acceptul beneficiarului, fara modificarea ofertei financiare. (dispunerea culorilor va fi stabilită împreună cu beneficiarul final)
  • ofertanții vor include toate cheltuielile necesare pentru realizarea și montarea produselor (procurare de materiale, execuție, manoperă, ambalare, transport, montare în amplasamentul indicat de beneficiar, proiectare și orice alte cheltuieli imprevizibile ce apar, în vederea îndeplinirii contractului).Toate produsele ce vor fi confectionate trebuie sa indeplineasca standardele sau normative pentru domeniul educational cu privire la stabilitate, rezistenta, durabilitate.

 

Achizitie mobilier AG 161

Formular oferta – MOBILIER – sala2- 16.03

 

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este 31.03.2020, ora 16:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

 

Livrarea produselor respectiv montarea (acolo unde este cazul) se vor efectua în cel mult 40 zile lucrătoare de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată. Garanția acordată produselor va fi minim cea solicitată de beneficiar în formularul Specificații Tehnice.