Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi achizitioneaza prin Procedura Simplificata Proprie: Servicii de formare profesionala – Curs fochist clasa C,inclusiv emiterea legitimatiei  conform specificatiilor tehnice si termenelor de depunere a ofertelor detaliate in Invitatia de participare atasata 

Invitatie participare