Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea a unui post vacant de Asistent de cercetare științifică-A.C.S., pe perioadă determinată (pe durata derulării proiectului), cu timp de lucru parțial de 4 ore/zi, în cadrul Proiectului  de cercetare cu titlul „Analiza  matematică a sistemelor mecanice neliniare”, cod PN-III-P1-1.1-TE-2016-2314 (MNSA), contract de finanțare nr. 69/02.05.2018.