Burse doctorale și post doctorale în domeniile sociologie, economie, filosofie

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi anunță competiția de selecție pentru 50 burse doctorale şi 26 burse postdoctorale, pe o durată de 15 luni, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133377. „Programul de excelență în cercetare doctorală şi postdoctorală multidisciplinară în bolile cronice”, ID POSDRU/159/1.5/S/133377, finanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane și derulat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, stimulează participarea absolvenţilor în programe doctorale și postdoctorale prin asigurarea de 95 burse doctorale şi 60 burse postdoctorale. În cadrul U.M.F. „Grigore T. Popa” Iaşi sunt oferite 50 de burse doctorale, în valoare de 1.800 lei/lună, și 26 de burse postdoctorale (în valoare de 3.391,66 lei/lună), pe o durată de 15 luni.

În procesul de selecţie şi recrutare a cercetătorilor se va avea în vedere acoperirea întregului spectru disciplinar corelat cu domeniul bolilor cronice.

Pe lângă cercetătorii din domeniul medical, pentru studiul bio-psiho-social al bolilor cronice se încurajează aplicații ale cercetătorilor din domeniile sociologie, economie, filosofie, biologie  etc.

 Mai multe detalii găsiți aici.

By | 2014-04-29T08:08:47+00:00 28 aprilie 2014|Noutăți|

About the Author: