Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi acordă această bursă pentru a veni în sprijinul studenților care fac parte din categorii defavorizate, astfel, prioritate la acordare au studenţii orfani, cei proveniţi din plasament rezidențial sau familial, din mediul rural, cu venituri reduse, de etnie romă, etc.

În data de 16.10.2018 ora 10:00, în Sala de Protocol a Cantinei ”Titu Maiorescu”  va avea loc selecția studenților pentru acordarea bursei pentru activități sociale în campusurile studențești privind activitățile din cantină, pentru anul universitar 2018-2019.

Studenții interesați vor depune cereri până la data de 16.10.2018 ora 09:00 pentru:

  • Cantina ”Titu Maiorescu” la Biroul Social, cămin C12  – camera 5 ;
  • Cantinele ”Gaudeamus” și ”Akademos” la căminul ”Gaudeamus”  – camera 7.

Cererile, dacă este cazul vor fi însoțite de documente justificative (copie carte de identitate a studentului, părinților acestuia, fraților aflați în întreținere, situaţie şcolară, copii după documente suplimentare, în cazuri speciale, etc.)