Proiecte Europene

18 12, 2015

S-a încheiat proiectul „Centru pilot de resurse pentru acţiunea transfrontalieră de conservare a biodiversităţii acvatice a Râului Prut”

By | 2015-12-18T11:31:43+00:00 18 decembrie 2015|Proiecte Europene|

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi împreună cu Institutul de Zoologie din cadrul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova au derulat în parteneriat în perioada mai 2012 - decembrie 2015 proiectul Centru pilot de resurse pentru acţiunea transfrontalieră de conservare a biodiversităţii acvatice a Râului Prut, finanţat prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, prioritatea [...]

9 11, 2015

Curs de perfecționare „Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene”

By | 2015-11-09T10:57:57+00:00 9 noiembrie 2015|info, Noutăți, Proiecte Europene|

Centrul de Studii Europene din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 27 noiembrie – 11 decembrie 2015, cursul de perfecționare Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene. Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări și se adresează persoanelor care au absolvit studii superioare (licență). Înscrierea se face pe baza [...]

7 05, 2014

Burse doctorale și postdoctorale CommScie, în domeniile Științe exacte și Științe sociale, umaniste și economice

By | 2016-10-12T15:29:42+00:00 7 mai 2014|Burse, Cercetare, Noutăți, Proiecte Europene|

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Universitatea ,,Petru Maior” din Târgu Mureș și Universitatea București anunță scoaterea la concurs, în perioada aprilie-mai 2014, a 48 de poziții de cercetători postdoctorali și a 102 poziții de cercetători înmatriculați la doctorat cu frecvență în cadrul Școlilor Doctorale din cadrul celor 3 universități, în domeniile [...]

27 11, 2013

Finalizarea proiectului de burse doctorale POSDRU

By | 2016-10-12T15:29:58+00:00 27 noiembrie 2013|Evenimente, Noutăți, Proiecte Europene|

Pe data de 28 noiembrie 2013, în Sala R502 din corpul R al Universității „Alexandru Ioan Cuza” (clădirea ROMTELECOM), va avea loc Conferinţa oficială de închidere a proiectului de burse doctorale „Pregătirea doctoranzilor pentru evoluţie şi inserare profesională prin facilitarea accesului la burse de studiu şi prin oferirea de formări complementare recomandate de modelele de [...]

9 07, 2013

Rezultatele selecţiei partenerilor în proiectele POSDRU

By | 2016-10-12T15:30:14+00:00 9 iulie 2013|Noutăți, Proiecte Europene|

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași a finalizat procedura de selecție pentru parteneri în proiectele POSDRU, conform anunțului apărut pe site-ul www.uaic.ro. Partenerii selectați pentru următoarele proiecte POSDRU sunt: For DL – Formare în Digital Learning, Strategic POSDRU, DMI 1.1 – Acces la educaţie şi formare profesională [...]

25 06, 2013

Partners’ selection for European projects

By | 2016-10-12T15:30:14+00:00 25 iunie 2013|Noutăți, Proiecte Europene|

In accordance to the regulations imposed by O.U.G. 64/2009 and it revisions, approved by the Law 362/2009 and the Methodological principles for applying the OUG 64/2009 approved by Governmental Decision no. 218/201, regarding the financial handling of the structural instruments and their usage for achieving the convergence objective, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, the [...]

25 06, 2013

Anunț selecție parteneri în proiecte POSDRU

By | 2016-10-12T15:30:14+00:00 25 iunie 2013|Noutăți, Proiecte Europene|

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea [...]

19 02, 2013

Proiectul ,,Studii doctorale: portal spre o carieră de excelenţă în cercetare şi societatea cunoaşterii”, la final

By | 2016-10-12T15:30:26+00:00 19 februarie 2013|Cercetare, Noutăți, Proiecte Europene, Studenți|

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a derulat, în calitate de beneficiar, începând cu data de 1 martie 2010, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iaşi, proiectul ,,Studii doctorale: portal spre o carieră de excelenţă în cercetare şi societatea cunoaşterii", cod contract: POSDRU/88/1.5/S/47646. Proiectul a fost cofinanţat [...]

8 02, 2013

Consolidarea relaţiei Alumni – Mediul universitar, un proiect derulat la UAIC

By | 2016-10-12T15:30:26+00:00 8 februarie 2013|Noutăți, Proiecte Europene|

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) împreună cu partenerii regionali: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, Novensys Corporation, Gold Agama Consulting, Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR) au lansat proiectul „Managementul comunicării cu alumni pentru instituţiile de învăţământ superior din România”, proiect cofinanţat [...]

17 08, 2012

Concurs pentru ocuparea unui post de cercetator postdoctoral

By | 2013-12-13T10:55:52+00:00 17 august 2012|Anunţuri, Cercetare, Noutăți, Proiecte Europene|

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță scoaterea la concurs a unui post de cercetător postdoctoral în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale”, POSDRU/89/1.5/S/49944, pentru o perioadă de 6 luni (1 octombrie 2012 – 31 martie 2013). Se pot prezenta candidați cu titlul de doctor obținut într-unul din [...]