Centru de Formare si Dezvoltare Profesionala pentru Femei din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează o noua sesiune a cursului de perfecționare ,,Formator”.

Cursul este autorizat CNFPA și se adresează persoanelor care au absolvit studii superioare (licență).

Înscrierea se face pe baza unui dosar ce trebuie să conțină copie după: certificatul de naștere, certificatul de casatorie, cartea de identitate, diploma de licență / adeverința de absolvire a facultății, chitanța pentru plata taxei de înscriere, fisa de inscriere se va completa la sediul centrului.

Taxa de înscriere este de 500 de lei și acoperă suportul de curs, evaluare și eliberarea diplomei.

!!! Pentru grupurile de 3-5 persoane (colegi, prieteni) se oferă o reducere de 5%, iar pentru grupurile de 6-10 persoane (colegi, prieteni) se oferă o reducere de 10% din preţul afişat, cu condiţia ca taxa să fie achitată integral la înscriere.

Cursul se va desfășura în perioada 8 octombrie – 14 noiembrie 2014.

Absolvenții vor primi la finalul cursului diplome eliberate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Data limită de înscriere este 6 octombrie 2014.

Mai multe informații despre acest curs se găsesc la adresa: http://www.rsf.uaic.ro/index.php/component/content/article/85