Domeniul de cercetare: Chimie
ASChem
Studii avansate in Chimie

Director: Prof. univ.dr. Ionel Mangalagiu
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bd. Carol I,
Facultatea de Chimie , Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iasi
Tel.: +40-232-201343; Fax: +40-232-201313
E-mail: ionelm@uaic.ro
Pagina web: http://www.chem.uaic.ro/ro/cercetare/centre.html

Domeniul de cercetare: Economie şi Administrarea Afacerilor
CCREISE
Centrul de Cercetare în Relaţii Economice Internaţionale şi Studii Europene
Director: Prof.univ. dr. Gabriela Carmen PASCARIU
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Biroul nr. B 319, etaj 1,corp B, B-dul Carol 1 nr.22, Iasi, 700505, Romania
Tel.:  +40 232 201402; Fax: +40 232 217000
E-mail: gcpas@uaic.ro ;
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/en/main/page/208

Domeniul de cercetare: Economie şi Administrarea Afacerilor
CESINCON
Centrul de Cercetare în Sisteme Informaţionale, Raportări Financiare şi Contabilitate
Director: Prof.univ.dr. Marin FOTACHE
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Biroul nr. B 420, Corp B, B-dul Carol 1 nr.22, Iasi, 700505, Romania
Tel.:  +40 0232 201430; Fax: +40 232 217000
E-mail: fotache@uaic.ro ;
Pagina web: http://research.feaa.uaic.ro/cais


Domeniul de cercetare: Economie şi Administrarea Afacerilor
CCS
Centrul de Cercetări Statistice
Director: Prof.univ. dr. Carmen PINTILESCU
Adresa: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi,
Biroul nr. B 407,  Corp B, B-dul Carol 1 nr.22, Iasi, 700505, Romania
Tel.: +40 232 201627;  Fax: +40 232 217000
E-mail: carmen.pintilescu@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/en/main/page/208


Domeniul de cercetare: Economie şi Administrarea Afacerilor
CCECA
Centrul de Cercetare în Economie şi Comunicare în Afaceri
Director: Prof.univ.dr. Ion POHOATA
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Biroul nr. B 423, etaj 1, Corp B, B-dul Carol 1 nr.22, Iasi, 700505, Romania
Tel.: +40 232 201609; Fax: +40 232 217000
E-mail: ionpohoata@yahoo.com  ;
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/en/main/page/208

Domeniul de cercetare: Economie şi Administrarea Afacerilor
CCF
Centrul de Cercetare în Finanţe
Director:  Prof.univ.dr. Mihaela ONOFREI
Adresa: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi,
Biroul nr.B 425, etaj 1, Corp B, B-dul Carol 1 nr.22, Iasi, 700505, Romania
Tel.: +40 232 201429; Fax: +40 232 217000
E-mail: onofrei@uaic.ro ;
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/en/main/page/208


Domeniul de cercetare: Economie şi Administrarea Afacerilor
CEMEX
Centrul de Cercetare în Management
Director: Prof.univ. dr. Dumitru ZAIŢ
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Biroul nr. B 619, Corp B, B-dul Carol 1 nr.22, Iasi, 700505, Romania
Tel.: +40 232 201437; Fax: +40 232 217000
E-mail: dzait@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/en/main/page/208

Domeniul de cercetare: Psihologie şi ştiinţe comportamentale
Centrul de cercetari interdisciplinare in stiinta motricitatii umane
Director: Lect.univ. dr. Cezar HONCERIU
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”,
Facultatea de Educaţie fizică şi sport , Str. Toma Cozma nr. 3, Iași, Romania
Tel.: +40-232-201026; Fax: +40-232-201126
E-mail: chonceri@yahoo.fr
Pagina web: www.sport.uaic.ro


Domeniul de cercetare: Fizică
IPARC
Centrul de Cercetari Avansate in Fizica Plasmei din Iasi 

Director: Conf.univ. dr. habil. Lucel Sirghi
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bd. Carol I,
Facultatea de Fizică, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iasi
Tel.: +40 232 201186; Fax: +40 232 201150
E-mail: lsirghi@uaic.ro
Pagina web: www.plasma.uaic.ro

Domeniul de cercetare: Fizică
NANOLIFE
Centrul de Cercetari Avansate in Stiintele Vietii si Nanostiinte 

Director: Prof. univ. dr. Tudor Luchian
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bd. Carol I,
Facultatea de Fizică, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iasi
Tel.: +40 232 201191; Fax: +40 232 201150
E-mail: luchian@uaic.ro
Pagina web: http://www.phys.uaic.ro/bio/ 
http://biofizicafizicamedicala.wordpress.com/home/

Domeniul de cercetare: Fizică
TERA2CMP
Centrul de Cercetări Avansate Experimentale şi Teoretice în Fizica Materiei Condensate 

Director: Prof. univ.dr. Felicia Iacomi
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bd. Carol I,
Facultatea de Fizică, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iasi
Tel.: +40232201102/2332 Fax: +40232201150
E-mail: iacomi@uaic.ro
Pagina web: http://cmp.phys.uaic.ro/

Domeniul de cercetare: Istorie
Centrul de Cercetări privind Elitele Sociale şi Ideologia Puterii
Coordonator: Lect.univ.dr. Liviu Pilat
E-mail: liviu.pilat@gmail.com
Tel.: +40 232 201274
Pagina web: în construcţie

Domeniul de cercetare: Filologie
ZDK – IASI
Centrul de Cercetare ZDK -Iasi
Director: Prof. univ.dr.Andrei Corbea-Hoişie
Adresa: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi,
Facultatea de Litere, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iasi
Tel.: +40 724423300; Fax: +40 232 201152
E-mail: ahoisie@hotmail.com
Pagina web: http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/cadre/centrul-de-cercetare-zdk-iasi

Domeniul de cercetare: LINGUACULTURE
Centru de Cercetare a Dinamicii Interculturale şi Interlingvistice Actuale
Coordonator: Prof. univ.dr.Rodica Dimitriu
E-mail: rodica.dimi@gmail.com
Tel.: +40 743480225; Fax: +40 232 201152
Pagina web:http://www.linguaculture.ro/

Domeniul de cercetare: Psihologie
Centrul de Cercetare în domeniul Pshihologie
Coordonator: Conf.univ.dr.Loredana Gherasim

Domeniul de cercetare: Științe ale educației
Centrul de cercetare în domeniul științe ale educație
Coordonator: Conf.univ.dr.Nicoleta Laura Popa

Domeniul de cercetare: Ştiinţe umane
Centrul de cercetare Filaret Scriban in Teologie Ortodoxa
Director: Prof.univ.dr.pr. Petraru Gheorghe
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Teologie Ortodoxă, Strada Cloşca nr.9, 700066, Iasi, Romania
E-mail: petrarugeorge@yahoo.fr
Tel.:  +40 746500908   ; Fax: +40 232 258430
Pagina web: http://teologie.uaic.ro/main/centruFilaret