PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2014- 2020
Programul 2: Creșterea competitivității economiei românești prin CDI

Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare

-Transfer de cunoștințe către agentul economic: BRIDGE GRANT-

Nr. crt. Facultate Tip proiect Nr.contract Domeniu Titlul proiectului Numele directorului de proiect Perioada de derulare
1 Informatică PN III-P2-2.1-GB-2016-0390 126 BG/2016 Patrimoniu si identitate culturală

Digitizarea patrimoniului cultural alimentar. Regiunea Bacău

eCULTFOOD

DIANA TRANDABAT 2016-2018
2 Informatică PN III-P2-2.1-GB-2016-0394 55BG/2016 Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate

Creșterea imunității la atacuri Zero-day prin analiză statică

IZA

DOREL LUCANU 2016-2018