Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa Profesorului Wolfgang DAHMEN, Universitatea „Friedrich Schiller” din Jena, Germania

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi conferă titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar doctor Wolfgang DAHMEN, de la Universitatea „Friedrich Schiller” din Jena, Germania, unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai românisticii actuale din spaţiul german.

Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa va avea loc joi, 4 iunie 2015, la ora 12.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”.

Fost decan al Facultăţii de Filosofie şi fost director al Institutului de Romanistică de la Universitatea „Friedrich Schiller” din Jena, cu studii de romanistică, istorie, geografie şi filologie clasică la Köln şi Nancy şi un doctorat în dialectologie franceză, profesorul Wolfgang Dahmen și-a exprimat preocuparea pentru limba și literatura română încă din timpul anilor de formare, prin participări repetate la cursurile de vară de limbă și cultură românească organizate în România, apoi prin vizite de studiu și diverse expediții științifice realizate în țara noastră, în Basarabia sau Balcani.

În calitate de profesor la singura catedră de limba română din Germania, cea de la Universitatea din Jena, Wolfgang Dahmen a adus de-a lungul timpului contribuții deosebite culturii române, în special științei filologice românești.

Dialectologia românească, romanică şi sociolingvistică, lexicologia istorică şi etimologia limbii române, onomastică (toponimie şi antroponimie) şi terminologie, contactele lingvistice româno-slave sau româno-greceşti, istoria limbii române, istoria gramaticilor româneşti, problematica politicilor lingvistice au fost principalele direcții de cercetare ale profesorului Wolfgang Dahmen.

Pe lângă activitatea didactică desfășurată la Universitatea din Jena, ca şef al catedrei de românistică, prof. Dahmen a publicat câteva volume, peste 130 de studii și articole de specialitate, a coordonat numeroase volume colective la care au contribuit și cercetătorii ieșeni. A inițiat revista „Balkan –Archiv, Neue Folge”, cu o apariție neîntreruptă din 1976 și până astăzi. De asemenea, a organizat şi condus una din primele şcoli postdoctorale de studii balcanice și a organizat, timp de peste un deceniu, la Jena, o şcoală de vară de limba şi literatura română, la care au participat sute de tineri germani.

În anul 2013, în semn de apreciere pentru implicarea activă în promovarea la nivel academic a limbii şi literaturii române, pentru contribuţia avută la consolidarea relaţiilor culturale şi ştiinţifice româno-germane, preşedintele României i-a conferit prof. Wolfgang Dahmen Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, iar Universitatea ,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca titlul de Doctor Honoris Causa.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi conferă titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar doctor Wolfgang DAHMEN pentru contribuţia substanţială la buna receptare a culturii române în Germania.

Comisia de acordare a titlului este formată din :

Președinte:

Prof. univ. dr. Vasile IȘAN, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Membri:

  • Prof. univ. dr. Constantin RUSU, Președintele Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  • Prof. univ. dr. Codrin-Liviu CUȚITARU, Decan al Facultăţii de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  • Prof. univ. dr. Stelian DUMISTRĂCEL, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  • Prof. univ. dr. Vasile FRĂȚILĂ, Universitatea de Vest din Timişoara
  • Prof. univ. dr. Andrei CORBEA-HOIȘIE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  • Prof. univ. dr. Michael METZELTIN, Universitatea din Viena
  • Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  • Prof. univ. dr. Rodica ZAFIU, Universitatea din Bucureşti

AFIS DHC Dahmen web

By | 2016-10-12T15:29:20+00:00 29 mai 2015|Doctor Honoris Causa, Noutăți, top|

About the Author: