Noutăți – Managementul Proiectelor

Noutăți – Managementul Proiectelor2018-01-22T14:13:30+00:00

Noutăți

25 mai – Autoritatea de management a Programului Operațional Regional a lansat azi, 25 martie a.c. două noi apeluri de proiecte: 5.1 și 5.2.
29.02.2016

Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru POCU publică spre consultare Ghidul Solicitantului Condiții Generale POCU denumit Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta poate fi descarcat de la următoarea adresă:

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/29.02/ORIENTARI.GENERALE.POCU.29.02.2016.pdf

15.01.2016

Având în vedere că sistemul informatic Actionweb este funcţional, beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU sunt rugaţi să utilizeze sistemul informatic Actionweb pentru transmiterea cererilor de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată.

Totodată, beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU pentru care cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată au fost depuse la autoritatea de management/organismele intermediare în format de hârtie (hard copy), sunt rugaţi să depună la AM/OI evidenţa cheltuielilor generată din sistemul Actionweb însoţită de raportul de audit.

14.01.2016

Având în vedere faptul ca sistemul ActionWeb nu a fost operational începând cu data de 13.01.2016, din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice, Ministerul Fondurilor Europene anunţă beneficiarii proiectelor finanţate prin POSDRU că, până la remedierea deficienţelor tehnice, cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată se vor depune la autoritatea de management/organismele intermediare în format de hârtie (hard copy), în termenul stabilit de Instrucţiunile 113 şi 103.

Evidenţa cheltuielilor care va însoţi cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi de plată va fi completată conform modelului postat pe site, iar documentele justificative tehnice şi financiare se vor prezenta pe suport electronic, urmând ca imediat după remedierea disfuncţionalităţilor sistemului informatic ActionWeb, beneficiarii să depună la autoritatea de management/organismele intermediare evidenţa cheltuielilor generata din sistemul AW, însoţită de raportul de audit.

Atragem atenţia asupra faptului că cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare/de plată trebuie să conţină obligatoriu dovada utilizării sumelor primite de beneficiari în contul cererilor de lichidare/de plată (utilizate pentru proiect sau restituite, dacă a fost cazul).

Ministerul Fondurilor Europene va publica un anunţ referitor la remedierea problemelor legate de sistemul informatic ActionWeb.

13.01.2016

Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Programe Capital Uman acordă beneficiarilor proiectelor finanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, a caror implementare s-a finalizat până la data de 31 decembrie 2015 şi pentru care nu a fost depusă cererea de rambursare finală, posibilitatea de a depune cererea de rambursare finală până la data de 15 februarie 2016.

Această facilitate intră în vigoare o dată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 44/2016 (14.01.2016) şi se aplică proiectelor pentru care nu a fost depusă cererea de rambursare finală până la data intrării în vigoare a ordinului menţionat.

Contact Departamentul Managementul Proiectelor – Fonduri Structurale

E-mail: dmpfs@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102, interior 2350, 2338, 2340

Adresă: Str. Lascăr Catargi, nr. 54, RO-700107, Iaşi