Identitate vizuală jubiliară

Identitate vizuală jubiliară2016-10-12T15:25:58+00:00

2010 – Universitatea celebrează 150 de ani de la fondare

Anul 2010 reprezintă pentru Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” un punct de referinţă în existenţa sa: împlinirea a 150 de ani de la întemeiere.

01univ1860

Evenimentul prezintă interes nu doar la nivel intern. În fapt, odată cu marcarea acestei venerabile vârste a universităţii ieşene, s-a celebrat un secol şi jumătate de învăţământ superior românesc modern şi, implicit, urbea din care Alma Mater face simbiotic şi indestructibil parte. Acesta este motivul pentru care programul nostru aniversar, desfăşurat pe parcursul întregului an, a avut un caracter amplu, cuprinzând manifestări din arii de activitate dintre cele mai variate.

Pe lângă evenimentele organizate de către cele 15 facultăţi, Universitatea a găzduit adunările generale a două dintre cele mai importante reţele universitare din Europa, Utrecht şi Coimbra.

 

Identitate vizuală jubiliară

Pentru ca mesajul sărbătorii şi semnificaţia acesteia pentru învăţământul superior românesc să fie coerente la nivel de Universitate şi individualizate pentru fiecare facultate, o identitate vizuală este necesară. Această identitate, pentru a fi eficientă, e necesar a fi utilizată pe toate materialele de promovare a evenimentelor, sau a acţiunilor organizate sub auspiciile jubileului. Acestea includ afişe, prezentări power-point, ecusoane, bannere, pagini sau bannere on-line, etc.

Elementele ce compun identitatea sunt: sigla jubiliară, ansamblul identitar sub forma vasului de Cucuteni, subsolul curbat personalizat (ce conţine sigla standard şi în care poate fi inserată şi stema sau identitatea facultăţii), culorile (ocru, albastru şi brun-roşcat).

sigla_150uaic
Sigla este compusă din stema Universităţii (descrierea aici), cifra 150, ce semnifică vârsta Universităţii, şi perioada de activitate a acesteia, 1860-2010, pentru evidenţierea anului fondării. Ansamblul identitar sub forma vasului de Cucuteni reprezintă grafic îmbinarea între specificul vizual al culturii Cucuteni şi un circuit de micro-procesor. La nivel simbolic, acesta semnifică îmbinarea între spirit şi cunoaştere ştiinţifică, două din valorile primordiale ce au ghidat parcursul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Vasul de Cucuteni a fost ales ca element integrator deoarece este o imagine atât proprie zonei, cât şi una recognoscibilă la nivel mondial, cu impact vizual pronunţat. Pe de altă parte, cultura Cucuteni ilustrează ideea de spirit, de tradiţie, de vechime. Acest ansamblu apare alăturat siglei jubiliare, ca al doilea element major de identitate.