Revista presei educaționale

Revista presei, 19 ianuarie 2018

Centru de învăţare pentru studenţii de la Politehnică

Demersul urmăreşte susţinerea tinerilor care riscă să abandoneze cursurile * proiectul este finanţat prin programul ROSE

În scurt timp, la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se va deschide un centru de învăţare pentru studenţi. Iniţiativa a fost inclusă în programul ROSE, un proiect dezvoltat de către Ministerul Educaţiei în colaborare cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), care vizează acţiuni atât în mediul preuniversitar, cât şi cel universitar. Miza acestui proiect este scăderea abandonului şcolar prin diverse activităţi.

În mediul universitar, proiectele ROSE sunt de trei tipuri – centre de învăţare, şcoli de vară şi proiecte de tip remedial. Este vorba despre proiecte care vizează diverse activităţi care urmează să fie derulate în facultăţi cu scopul de scădere a abandonului şcolar. La nivel naţional sunt 12 astfel de proiecte, iar cel derulat de UTI privind centrul de învăţare a primit punctajul cel mai mare, 92,5 de puncte. „Vom înfiinţa un astfel de centru în Complexul Studenţesc Tudor Vladimirescu, la parterul căminelor T5-T6. Proiectul are o valoare de 250.000 de euro. Anul acesta vom finaliza acest centru şi urmează ca pe parcursul a trei ani să desfăşurăm diverse activităţi care să permită creşterea numărului de studenţi care rămân în universitate. Vorbim despre activităţi remediale sau, mai bine spus, de ore de consultaţii la toate materiile ce se predau în anul I, despre workshopuri de dezvoltare personală, acţiuni în comun ale studenţilor din anul I cu cei din anii superiori, diverse întâlniri, activităţi extracurriculare astfel încât să crească retenţia studenţilor în universitate”, a declarat prof. univ. dr. Neculai Seghedin, prorectorul cu activitatea didactică în cadrul UTI.

Grupul-ţintă îl reprezintă studenţii cu risc de abandon şcolar, care au fost selectaţi în baza unor criterii. Este vorba despre 500 de tineri. „Noi încercăm ca prin toată această acţiune ROSE să le arătăm studenţilor din anul I care sunt valenţele universităţii, avantajele obţinerii unei diplome, care este adevărata faţă a instituţiei noastre. La început, pot fi probleme de adaptare la mediul academic, de adaptare la rigorile vieţii de student şi noi încercăm să avem o relaţie apropiată cu ei. Mă refer la relaţia dintre profesor-student, dar şi dintre studenţii mai mari, tutori, faţă de cei din anul I”, a adăugat prof. univ. dr. Neculai Seghedin. În centru vor lucra profesori de la catedrele unde se predau materiile generale, adică matematică, fizică, chimie, mecanică teoretică etc şi cadre didactice care au pregătire în psihologie şi psihopedagogie. „Vor fi şi colegii noştri de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic care vor desfăşura acţiuni de dezvoltare personală. Vor fi ore de consiliere, dezbateri, diverse acţiuni în care studenţii vor fi implicaţi cu scopul de a-i motiva să-şi finalizeze studiile. Proiectul va dura 3 ani, este deja lansat şi lucrul efectiv va începe din al doilea semestru”, a anunţat prorectorul.

În total, la UTI sunt 4 proiecte de tip ROSE – centrul de învăţare şi trei proiecte de tip remedial care se derulează în tot atâtea facultăţi – cea de Textile, Pielărie şi Management Industrial, la Construcţii şi Instalaţii şi la Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

Potrivit prof. univ. dr. Neculai Seghedin, au fost evaluate toate facultăţile din ţară, din învăţământul de stat, au fost acordate punctaje, s-au făcut clasamente care arată că există această pericol al abandonului şcolar. În funcţie de acest lucru s-au dat şi banii. Aceste trei proiecte remediale se numesc necompetititve în sensul că banii vin în mod automat, nu este o competiţie, ca la centrele de învăţare unde a fost o competiţie la nivel naţional şi numai 12 universităţi au fost finanţate. Din Iaşi sunt trei instituţii academice — Universitatea TehnicăGheorghe Asachi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa.

Prin aceste proiecte încercăm să-i determinăm pe studenţii care au acele aptitudini şi calităţi personale specifice pentru învăţământul tehnic şi încercăm să facem în aşa fel încât să-i reţinem la noi. Există şi o rată firească a abandonului şcolar, în viaţa fiecăruia apar sincope, putem să constatăm la un moment dat că am făcut un pas greşit, că a fost o decizie nu foarte înţeleaptă aceea de a urma o facultate sau o universitate. Nu ştim care este ponederea acestor eşecuri personale, dar sperăm să o aflăm la finalul proiectului. Ştim că există de studenţi care pot fi atraşi în diverse activităţi la finalul cărora constate că decizia luată de a urma Politehnica este cea corectă”, prof. univ. dr. Neculai Seghedin 

 Publicație: Evenimentul

Departamentul Politic al Reprezentanţei Comisiei Europene în România cheamă studenţii în stagii de practică

Departamentul Politic al Reprezentanţei Comisiei Europene în România a anunţat deschiderea procesului de depunere a candidaturilor pentru stagii de practică adresate studenţilor, proaspeţilor absolvenţi şi masteranzilor din toată ţara, interesaţi de politicile europene şi comunicarea publică.

Potrivit anunţului făcut de instituţie, stagiul, neremunerat, se va derula pe o perioadă de minimum 4 luni şi maximum 6 luni, cu un minim de activitate de 4h/zi, în condiţii flexibile, potrivit anunţului făcut de instituţie. Acesta se va desfăşura la sediul în Bucureşti, strada Vasile Lascăr, nr. 31, al reprezentanţei.

Stagiul poate începe cel mai devreme în luna februarie 2018 şi cel mai târziu în luna septembrie 2018. Candidaturile pot fi depuse începând cu luna ianuarie sau cu minimum 30 zile înainte de data dorită de începere a stagiului. Este posibilă selecţia mai multor candidaţi, pentru perioade consecutive. Data limită de depunere este 30 iulie 2018 (pentru stagiile care încep în luna septembrie). În vederea procesului de selecţie se organizează probe scrise şi interviuri.

Cine poate candida

Candidaţii trebuie să fie studenţi la licenţă, proaspăt absolvenţi sau înscrişi într-un program de masterat, vorbitori de limbă română şi engleză, cu competenţe demonstrabile de analiză şi redactare şi să fie interesaţi de politicile europene şi de comunicarea publică.

„Departamentul Politic analizează evoluţiile politice, economice şi sociale din România, precum şi modul în care activităţile Uniunii sunt reflectate în opinia publică românească. Un element important al activităţii departamentului este menţinerea contactelor cu reprezentanţii mediului politic şi economic românesc, precum şi cu societatea civilă. Stagiarii din cadrul departamentului susţin activitatea echipei monitorizând evoluţiile politice la nivel naţional, redactând documente de analiză şi raportare politică, participând la evenimente politice, academice şi de networking. Stagiul se va concentra în special pe activitatea de analiză şi raportare politică, organizare de evenimente cu conţinut politic sau de politici publice, axate în special pe Priorităţile Comisiei Europene şi subiectele aflate pe ordinea de zi la nivel european şi national”, precizează instituţia.

CV-urile, însoţite de o scrisoare de motivaţie, trebuie trimise la adresa: COMM-REP-RO@ec.europa.eu în atenţia doamnei Laura Acsah Radu. „Candidaţii pre-selectaţi vor fi invitaţi să transmită contribuţii în scris (în format electronic), în limba EN si RO pe teme de actualitate la nivel naţional şi european. Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu”, se mai precizează în anunţul dat de Departamentul Politic al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Publicație : Adevărul 

 

Important:

  • Revista presei conţine fragmente preluate, fără nici o modificare, din articolele despre învăţământul superior ce apar în presa locală, regională şi naţională.
  • Revista presei este o reflectare imparţială a presei educaţionale, cu misiunea clară de a prezenta noutăţile şi ştirile cu adevarat importante pentru mediul academic.
  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" atrage atenţia că nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor apărute în presă, redate pe această pagina exact în forma în care au aparut în publicaţiile respective.
  • Responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor aparţine în totalitate autorilor acestora (sursei).

Serviciul de monitorizare a presei

Realizator: Dr. Bogdan Baghiu
Contact: promovare@uaic.ro

360uaic[1]

Dacă aveţi informaţii, noutăţi pe care le doriţi afişate pe site-ul nostru, trimiteţi un email la adresa promovare@uaic.ro, menţionând în titlul mesajului “Pentru 360 UAIC”. Aşteptăm sugestiile dumneavoastră cu privire la conţinutul noului site la aceeaşi adresă de email. Vă mulţumim.