A VI-a ediție a conferinței internaționale “Perspectives in Humanities and Social Sciences”

Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul Științe Socio-Umane, Centrul PHSS de integrare interdisciplinară și transfer de cunoștințe în științele umaniste din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 17-18 mai 2019, a VI-a ediție a conferinței internaționale “Perspectives in Humanities and Social Sciences”,,Interdisciplinaritatea, un termen-umbrelă?”.

 Vezi:

Cadrul general și obiective:        

Nu există o teorie unitară a interdisciplinarității, dar traversăm în mod cert o epocă postdisciplinară, în care inter-, multi-, trans-disciplinaritatea a devenit deja o meta-disciplină, un nou idiom în care toți acești compuși sunt parțial interșanjabili. Care este astăzi vocabularul conceptual al interdisciplinarității? Care sunt metodologiile aplicative? Cum recunoaștem potențialele punctele de întâlnire între două discipline diferite? Cum pot fi aceste întâlniri provocate? Cum influențează imperativul interdisciplinarității politicile cercetării și cultura academică?

Pentru a răspunde acestor întrebări, propunerile pentru ediția a șasea a conferinței PHSS se vor încadra în următoarele patru arii tematice: vocabular conceptual, epistemologii și metodologii aplicative, interferențe, forme de colaborare. Sunt așteptate atât abordări teoretice, cât și studii de caz și explorări cu potențial inter- și transdisciplinar. Selecția lucrărilor va urmări, în măsura posibilului, păstrarea unui echilibru între cele patru arii de interes:

 Vocabular conceptual

 • Teorii ale post-, inter-, multi-, transdisciplinarității
 • Metafore operaționale ale interdisciplinarității: hibridizare, virusare, contaminare
 • De la modelul umanist al Antichității la transdisciplinaritate: concepte cheie și evoluția lor istorică
 • Interdisciplinaritatea în universități: noi discipline și arii de cercetare transdisciplinare

Epistemologii și metodologii aplicative

 • Modele de reprezentare ale lumii din perspectivă inter- și transdisciplinară: teoria evoluției, teoria sistemelor-lume etc.
 • Interdisciplinaritatea în teoria literară actuală
 • Obiecte ale gândirii speculative în Antichitate: de la teologie la fizică, de la etică la politologie
 • Metode inter- și transdisciplinare în științele sociale și umaniste

 Interferențe

 • Câmpuri de cercetare multi- și interdisciplinare: studii ale memoriei, ale traumei, studii de gen etc.
 • Digital literacy: tipuri de scriitură și lectură în mediul digital
 • Intermedialitate și intertextualitate în literatură, film, arte vizuale și artele spectacolului
 • Lingvistică computațională: instrumente și aplicații ale lingvisticii clasice
 • Martianus Capella și sistemul celor șapte artes liberales

 Forme de colaborare

 • Forme de colaborare între știință, arte și tehnologie
 • Interdisciplinaritate, transfer de cunoștințe, cooperarea cu mediul de afaceri și comunitățile locale
 • Interdisciplinaritatea și mediul antreprenorial
 • Interdisciplinaritate și interculturalitate

Limbile de comunicare: română, engleză sau franceză.

 La ediția din acest an nu se percep taxe de participare.

Lucrările conferinței sunt finanțate parțial prin proiectele GI-UAIC-2017-01 și GI-UAIC-2017-02, desfășurate în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul Științe Socio-Umane.

Date importante:

Trimiterea rezumatelor: 22 aprilie 2019

Notificarea privind admiterea/respingerea propunerilor: în termen de 7 zile de la data înscrierii

 Există posibilitatea ca organizatorii să publice un număr/ grupaj tematic cu articolele rezultate în urma comunicărilor prezentate în cadrul conferinței. Mai multe detalii vor fi furnizate la o dată ulterioară.

Pentru înregistrare și alte informații despre selecția propunerilor, vă rugăm să consultați site-ul conferinței: https://conferencephss.com/