11 februarie 2016

1.      Hotărâre referitoare la aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2016-2017 (învățământ cu frecvență, frecvență redusă și învățământ la distanță), conform Anexei.

2.      Hotărâre cu privire la Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2016-2017 (învățământ cu frecvență, frecvență redusă), conform Anexei.

3.      Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă, disertație și absolvire, conform Anexei.

4.      Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru anul universitar 2016-2017 (învățământ cu frecvență și învățământ la distanță), conform Anexei.

5.      Hotărâre cu privire la aprobarea modalității de susținere a examenului de finalizare a studiilor universitare de licență (probă orală), pentru sesiunile iulie 2016 și februarie 2017, în cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică.

6.      Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor în vederea aprobării concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, după cum urmează:

Preşedinte:     – conf. dr. Veronica Popescu

Membri:

 • conf. dr. Alexandru Tofan
 • lector dr. Bogdan Neculau
 • stud. Marian Dalban
 • stud. Corina Balaban

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice (asistent universitar – perioadă determinată), scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2015-2016, conform Anexei. Numirea pe post va fi începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2015-2016.

 

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice (lector universitar/şef lucrări, conferenţiar universitar şi profesor universitar – perioadă nedeterminată), scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2015-2016, conform Anexei. Numirea pe post va fi începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2015-2016.

 

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare pe perioadă determinată şi perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2015-2016, conform Anexei. Numirea pe post se va face începând cu data de 01 martie 2016.
 2. Hotărâre cu privire la aprobare gradaţiilor de merit pentru personalul didactic şi de cercetare, în perioada 2016 – 2020, propuse de următoarele facultăți, conform Anexei:
  • Facultatea de Educație Fizică și Sport;
  • Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
  • Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice;
  • Facultatea de Informatică;
  • Facultatea de Matematică;
  • Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.
By | 2016-02-12T18:13:10+00:00 12 februarie 2016|