1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:      – Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:           – Lect. univ. dr. Renato – Gabriel Petrea

– Stud. Tudor Mugurel Aursulesei

– Stud. Dana Petronela Oprea

 

  1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice, pe perioadă determinată şi nedeterminată, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2016-2017.

 

  1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetare ştiinţifică, pe perioadă determinată şi nedeterminată, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2016-2017.

 

  1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării articolului 2 alineatul (1) conform textului de mai jos și a anexei II privind Standardele minimale pe domenii ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, conform Ordinului M.E.N. nr. 6129 din 20.12.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 123 din 15 februarie 2017, potrivit anexei.

 

Art. 2 alin. (1) Pentru ocuparea posturilor didactice din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pot candida numai persoane care îndeplinesc standardele minime şi obligatorii stabilite prin metodologia proprie. Acestea sunt superioare standardelor minime naţionale aprobate prin ordinul nr. 6129 din 20 decembrie 2016 și în conformitate cu art. 219 alin. (1) lit. a) şi art. 295 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

 

  1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării articolului 2 alineatul (1) din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare pe perioadă nedeterminată a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conform Ordinului M.E.N. nr. 6129 din 20.12.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 123 din 15 februarie 2017, după cum urmează:

 

Art. 2. alin. (1) Pentru ocuparea posturilor de cercetare din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pot candida numai persoane care îndeplinesc standardele minime obligatorii stabilite prin metodologia proprie. Acestea pot fi superioare standardelor minime naţionale prevăzute în OMEN nr. 6129 din 20.12.2016, publicat în Monitorul Oficial nr.123 din 15 februarie 2017, la care se face referire în art. 219 alin. (1) lit. a) şi art. 295 alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

 

  1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi conform Ordinului M.E.N. nr. 6129 din 20.12.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 123 din 15 februarie 2017, potrivit

 

  1. Hotărâre cu privire la validarea concursului pentru ocuparea postului de Director General Administrativ la Direcția Generală Administrativă a Universității, normă întreagă, perioadă nedeterminată și ocuparea acestui post de către domnul Palade Costel, începând cu data de 15 mai 2017.

 

  1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii domnişoarei Bărău Andreea – Elena, studentă în anul I, studii universitare de master, ca reprezentant al studenţilor în Consiliul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.