1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
 • Preşedinte:
  • Prof. univ. dr. Costel Istrate
 • Membri:
  • Lect. univ. dr. Renato Gabriel Petrea
  • Stud. Marian Ionuţ Hariuc
  • Stud. Rareş Mircea Ambrosie

 

2.     Hotărâre cu privire la aprobarea domeniilor şi a programelor de studii universitare de master pentru care se solicită evaluarea periodică de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

 

3.     Hotărâre cu privire la aprobarea programelor de studii universitare de master pentru care se solicită eliminarea din Hotărârea de Guvern privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate ce urmează a fi emisă pentru anul universitar 2018 – 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării şi încadrării în domeniul universitar de masterat Psihologie a programului de master Consiliere de Cuplu şi Familie şi Dezvoltare Personală (CCFDP) din cadrul Departamentului de Psihologie al Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, începând cu anul universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Informatică de acordare a titlului de Profesor de Onoare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, domnului Profesor Irinel Drăgan, Profesor emerit la Departamentul de Matematică al Universității din Texas, Arlington, SUA şi a Comisiei de alcătuire a Laudatio, în următoarea componenţă:

 

 • Președinte:
  • Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Ordonator de Credite al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Membri:
  • Prof. univ. dr. Henri Luchian, Prorector al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Conf. univ. dr. Adrian Iftene, Decan al Facultăţii de Informatică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Prof. univ. dr. Răzvan Liţcanu, Decan al Facultăţii de Matematică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Prof. univ. dr. Dinu Airinei, Decan al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Prof. univ. dr. Cornelius Croitoru, Facultatea de Informatică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Prof. univ. dr. Cristian – Dumitru Masalagiu, Facultatea de Informatică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului „Şcoală după şcoală” şi a Regulamentului intern de organizare a Programului „Şcoală după şcoală” din cadrul Școlii Primare ,,Junior”.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerilor Directorilor şi a Membrilor Consiliilor Departamentelor din cadrul Facultăţii de Drept, care s-au desfăşurat în urma reorganizării structurii Facultăţii de Drept, conform listei de mai jos:

 

1

 

 

Departamentul Drept Privat

 

Director de departament:

Lect. univ. dr. Dan Constantin Tudurache

Membrii Consiliului Departamentului:

Prof. univ. dr. Valeriu M. Ciucă

Prof. univ. dr. Gheorghe Durac

Conf. univ. dr. Septimiu Vasile Panainte

Lect. univ. dr. Dan Constantin Tudurache

Lect. univ. dr. Nicolae Horia Ţiţ

2

 

Departamentul Drept Public

 

Director de departament:

Lect. univ. dr. Mihai Dunea

Membrii Consiliului Departamentului:

Conf. univ. dr. Ioana Maria Costea

Conf. univ. dr. Marius Nicolae Balan

Lect. univ. dr. Dan Constantin Mâţă

Lect. univ. dr. Daniel Atasiei

Lect. univ. dr. Mihai Dunea

3

 

Departamentul Drept Învăţământ frecvenţă redusă

 

Director de departament:

Lect. univ. dr. Dan Constantin Mâţă

Membrii Consiliului Departamentului:

Conf. univ. dr. Septimiu Vasile Panainte

Conf. univ. dr. Marius Nicolae Balan

Lect. univ. dr. Emanoil Corneliu Mogîrzan

Lect. univ. dr. Dan Constantin Mâţă

Lect. univ. dr. Nicolae Horia Ţiţ

4 Departamentul Centrul de Studii Europene  

Membrii Consiliului Departamentului:

Lect. univ. dr. Alina Mirabela Gentimir

Lect. univ. dr. Emanoil Corneliu Mogîrzan

Lect. univ. dr. Teodor Lucian Moga

Asist. univ. dr. Andra Iftimiei

C.S. II dr. Ramona Ţigănaşu (căs. Frunză)

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional pentru anul 2018 al Facultăţii de Chimie.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea domnului şef lucrări dr. Călin Lucian Maniu în calitate de membru în Consiliul Facultăţii de Biologie.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea domnului conf. univ. habil. dr. Dragoş Lucian Gorgan în calitate de membru în Consiliul Departamentului de Biologie din cadrul Facultăţii de Biologie.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii de activități didactice în regim de plată cu ora la Facultatea de Informatică de către doamna conf. univ. dr. Anca Gabriela Vitcu de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, cu obligativitatea obţinerii acordului scris al Senatului Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti de a susţine activităţi de predare şi cercetare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (conform art. 288, al. 3 din LEN nr.1/2011).