15 septembrie 2016

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de includere a unui punct suplimentar pe ordinea de zi, și anume, Discutarea și avizarea unor cereri privind menținerea calității de titular, în cazul persoanelor care vor împlini vârsta de pensionare în anul universitar 2016 – 2017.
 1. Hotărâre cu privire la înlocuirea temporară a dlui prof. univ. dr. pr. Emil Dumea, reprezentant al Senatului de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică (plecat din țară) cu dl conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu pentru a participa la ședința Senatului din data de 15 septembrie 2016.
 1. Hotărâre cu privire la validarea prodecanilor, după cum urmează:
 • Facultatea de Biologie: – se reia procedura de numire a prodecanului, în conformitate cu Art. 14, alin. 5 din Carta Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Art. 11 din Regulamentul General de Organizare și Funcționare al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Facultatea de Chimie: – se reia procedura de numire a prodecanului, în conformitate cu Art. 14, alin. 5 din Carta Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Art. 11 din Regulamentul General de Organizare și Funcționare al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Facultatea de Drept:
  • Conf. univ. dr. Ioana Maria Costea;
  • Conf. univ. dr. Marius Nicolae Bălan.
 • Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor:
  • Prof. univ. dr. Teodora Cristina Roman;
  • Prof. univ. dr. Cristian Popescu;
  • Conf. univ. dr. Bogdan Zugravu;
  • Prof. univ. dr. Costel Istrate;
  • Prof. univ. dr. Carmen Pintilescu.
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport: – se reia procedura de numire a prodecanului, în conformitate cu Art. 14, alin. 5 din Carta Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Art. 11 din Regulamentul General de Organizare și Funcționare al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politicce:
  • Prof. univ. dr. Anton Adămuț;
  • Conf. univ. dr. Bogdan Ștefanachi;
  • Lector univ. dr. Alexandru Grădinaru.
 • Facultatea de Fizică: – se reia procedura de numire a prodecanului, în conformitate cu Art. 14, alin. 5 din Carta Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Art. 11 din Regulamentul General de Organizare și Funcționare al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Facultatea de Geografie și Geologie:
  • Conf. univ. dr. Traian Gavriloaiei;
  • Lector univ. dr. Mihai Bulai.
 • Facultatea de Informatică:
  • Conf. univ. dr. Lenuța Alboaie;
  • Lector univ. dr. Vlad-Tudor Rădulescu.
 • Facultatea de Istorie: – Prof. univ. dr. Lucrețiu-Ion Bîrliba.
 • Facultatea de Litere:
  • Prof. univ. dr. Magda Jeanrenaud;
  • Prof. univ. dr. Lucica Cifor;
  • Conf. univ. dr. Dana Bădulescu;
  • Lector univ. dr. Alina Țiței.
 • Facultatea de Matematică: – se reia procedura de numire a prodecanului, în conformitate cu Art. 14, alin. 5 din Carta Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Art. 11 din Regulamentul General de Organizare și Funcționare al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației:
  • Conf. univ. dr. Nicoleta Laura Popa;
  • Conf. univ. dr. Holman Corneliu Andrei.
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă:
  • Prof. univ. dr. pr. Cristinel Teșu.
 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii Directorilor Departamentelor academice ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

 

Nr. crt. Facultate Director Departament
1 Biologie

Departamentul de Biologie:

Prof. univ. dr. Maria Magdalena Zamfirache

2 Chimie

Departamentul de Chimie:

Prof. dr. habil. Mihail-Lucian Bîrsă

3 Drept

Departamentul didactic drept, cursuri de zi:

Lect. univ. dr. Dan Constantin Tudurache

Departamentul didactic drept, cursuri IFR:

Lect. univ. dr. Mihai Dunea

 

 

 

 

 

 

 

4

Economie şi Administrarea Afacerilor

Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale:

Prof. univ. dr. Gabriel Mursa

Departamentul de Contabilitate, Informatică economică şi Statistică:

Prof. univ. dr. Florin Dumitriu

Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică: Prof. univ. dr. Ovidiu Stoica

Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor:

Prof. univ. dr. Valentin Niţă

5 Educaţie Fizică şi Sport

Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport:

Conf. univ. dr. Lucian Popescu

 

 

 

6

 

 

Filosofie şi Ştiinţe Social Politice

Departamentul de Filosofie:

Prof. univ. dr. Petru Bejan

Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială:

Conf. univ. dr. Romeo Asiminei

Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării:

Conf. univ. dr. Ilie Fârte

Departamentul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale:

Prof. univ. dr. Virgil Stoica

7 Fizică

Departamentul de Fizică:

Conf. univ. dr. Cristian Baban

8 Geografie şi Geologie

Departamentul de Geologie:

Prof. univ. dr. Nicolae Buzgar

Departamentul de Geografie:

Prof. univ. dr. Doru Toader Juravle

9 Informatică

Departamentul de Informatică:

Prof. univ. dr. Dorel Lucanu

10 Istorie

Departamentul de Istorie:

Prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan

11 Litere

Departamentul de Românistică, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură comparată:

Conf. univ. dr. Ioan Milică

Departamentul de Limbi şi literaturi străine:

Prof. univ. dr. Rodica Dimitriu

12

Matematică

 

Departamentul de Matematică:

Prof. dr. Ioan Bucătaru, director interimar

13 Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Departamentul de Psihologie:

Prof. univ. dr. Eugen Corneliu Havarneanu

Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei:

Conf. univ. dr. Mariana Momanu

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic:

Prof. univ. dr. Constantin Cucoş

14 Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie Ortodoxă:

Lect. dr. Constantin Iulian Damian

15 Teologie Romano-Catolică

Departamentul de Teologie Romano-Catolică:

Conf. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu

 

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea Consiliilor Departamentelor academice ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

 

1

 

 

 

 

 

Facultatea de Biologie

Departamentul de Biologie

 

 

Director de departament:

Prof. univ. dr. Maria Magdalena Zamfirache

Membri:

Conf. univ. dr. Ştefan Remus Zamfirescu

Şef lucrări univ. dr. Ciprian Claudiu Mânzu

Conf. univ. dr. Mircea Dan Mitroiu

Prof. univ. dr. Lucian Hriţcu

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Chimie

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul de Chimie

Director de departament:

Prof. dr. habil. Mihail-Lucian Bîrsă

Membri:

Conf. univ. dr. Mircea-Odin Apostu

Prof. univ. dr. Alexandra-Raluca Iordan

Conf. univ. dr. Dalila Belei

Lect. univ. dr. Brînduşa-Alina Petre

Conf. univ. dr. Nicoleta Cornei

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Drept

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul didactic drept, cursuri de zi

 

Director de departament:

Lect. univ. dr. Dan Constantin Tudurache

Membri:

Lect. univ. dr. Alina Mirabela Gentimir

Conf. univ. dr. Cosmin Dariescu

Conf. univ. dr. Ioana Maria Costea

Lect. univ. dr. Dan Constantin Mâţă

Departamentul didactic drept, cursuri IFR

Director de departament:

Lect. univ. dr. Mihai Dunea

Membri:

Lect. univ. dr. Alina Mirabela Gentimir

Conf. univ. dr. Cosmin Dariescu

Conf. univ. dr. Ioana Maria Costea

Lect. univ. dr. Dan Constantin Mâţă

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale

Director de departament:

Prof. univ. dr. Gabriel Mursa

Membri:

Prof. univ. dr. Liviu Maha

Lect. univ. dr. Elena Ciortescu

Prof. univ. dr. Cristian Popescu

Conf. univ. dr. Costică Mihai

Departamentul de Contabilitate, Informatică economică şi Statistică

Director de departament:

Prof. univ. dr. Florin Dumitriu

Membri:

Prof. univ. dr. Iuliana Georgescu

Conf. univ. dr. Constantin Toma

Prof. univ. dr. Gabriela Meşniţă

Conf. univ. dr. Cătălin Strâmbei

Conf. univ. dr. Daniela Viorică

Conf. univ. dr. Ciprian Turturean

Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică

Director de departament:

Prof. univ. dr. Ovidiu Stoica

Membri:

Conf. univ. dr. Florin Oprea

Conf. univ. dr. Mihaela Tofan

Conf. univ. dr. Bogdan Zugravu

Conf. univ. dr. Silviu Ursu

Lect. univ. dr. Iulian Ihnatov

Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor

Director de departament:

Prof. univ. dr. Valentin Niţă

Membri:

Prof. univ. dr. Teodora Cristina Roman

Conf. univ. dr. Andrei Neştian

Prof. univ. dr. Adriana Zaiţ

Conf. univ. dr. Ruxandra Ciulu

5

 

 

 

Educaţie Fizică şi Sport

 

 

 

Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

Director de departament:

Conf. univ. dr. Lucian Popescu

Membri:

Lect. univ. dr. Alexandru Oprean

Lect. univ. dr. Florin Nichifor

Lect. univ. dr. Bogdan-Constantin Ungurean

Lect. univ. dr. Iulian-Marius Dumitru

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul de Filosofie

Director de departament:

Prof. univ. dr. Petru Bejan

Membri:

Prof. univ. dr. Anton Adămuţ

Conf. univ. dr. Alexandru Tofan

Conf. univ. dr. George Bondor

Asist. univ. dr. Cristian Moisuc

Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială

Director de departament:

Conf. univ. dr. Romeo Asiminei

Membri:

Conf. univ. dr. Adrian Lupu

Conf. univ. dr. Nina Mihaela Mihalache

Conf. univ. dr. Mihaela Rădoi

Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării

Director de departament:

Conf. univ. dr. Ilie Fârte

Membri:

Prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru

Conf. univ. dr. Ştefania Bejan

Lect. univ. dr. Alexandru Grădinaru

Lect. univ. dr. Viorel Ţuţui

Departamentul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale

Director de departament:

Prof. univ. dr. Virgil Stoica

Membri:

Conf. univ. dr. Bogdan Ştefanachi

Lect. univ. dr. Ovidiu Gherasim

Lect. univ. dr. Corneliu Bîlba

7

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Fizică

 

 

 

 

 

 

Departamentul de Fizică

 

Director de departament:

Conf. univ. dr. Cristian Baban

Membri:

Conf. univ. dr. Dan–Gheorghe Dimitriu

Conf. univ. dr. habil. Cristian Enăchescu

Prof. univ. dr. habil. Liviu Leontie

Conf. univ. dr. Sebastian Popescu

Conf. univ. dr. habil. Laurenţiu Stoleriu

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Geografie şi Geologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul de Geologie

 

Director de departament:

Prof. univ. dr. Nicolae Buzgar

Membri:

Prof. univ. dr. Dan Stumbea

Conf. univ. dr. Traian Gavriloaiei

Conf. univ. dr. Viorel Ionesi

Şef lucrări univ. dr. Andrei Buzatu

Departamentul de Geografie

Director de departament:

Prof. univ. dr. Doru Toader Juravle

Membri:

Lect. univ. dr. Oana Mihaela Stoleriu

Lect. univ. dr. Adrian Ursu

Prof. univ. dr. Ionel Muntele

Conf. univ. dr. Lilian Niacşu

9

 

 

 

 

Facultatea de Informatică

 

 

 

 

Departamentul de Informatică

Director de departament:

Prof. univ. dr. Dorel Lucanu

Membri:

Prof. univ. dr. Cornelius Croitoru

Prof. univ. dr. Cristian Masalagiu

Conf. univ. dr. Ştefan Ciobâcă

Lect. univ. dr. Vlad Rădulescu

10

 

 

 

 

 

Facultatea de Istorie

 

 

 

 

 

Departamentul de Istorie

Director de departament:

Prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan

Membri:

Prof. univ. dr. Nelu Zugravu

Prof. univ. dr. Petronel Zahariuc

Conf. univ. dr. Nelu-Cristian Ploscaru

Conf. univ. dr. Ovidiu Ștefan Buruiană

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Litere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul de Românistică, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură comparată

Director de departament:

Conf. univ. dr. Ioan Milică

Membri:

Conf. univ. dr. Sorin Guia

Prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu

Lect. univ. dr. Ana Maria Constantinovici

Conf. univ. dr. Ludmila Branişte

Lect. univ. dr. Marius Hazaparu

Departamentul de Limbi şi literaturi străine

Director de departament:

prof. univ. dr. Rodica Dimitriu

Membri:

Conf. univ. dr. Claudia Dorina Tărnăuceanu

Prof. univ. dr. Andrei Hoişie

Conf. univ. dr. Gabriela Dima

Conf. univ. dr. Oana Macari

Conf. univ. dr. Cristina Petraş

Prof. univ. dr. Leonte Ivanov

12

 

 

 

 

Facultatea de Matematică

 

 

 

 

Departamentul de Matematică

Director interimar de departament:

Prof. univ. dr. Ioan Bucătaru

Membri:

Conf. univ. dr. Claudiu Aurelian Volf

Prof. univ. dr. Sebastian Anița

Conf. univ. univ. dr. Ioan Marian Munteanu

Asistent univ. dr. Ionel Dumitrel Ghiba

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul de Psihologie

 

Director de departament:

Prof. univ. dr. Eugen Corneliu Havarneanu

Membri:

Conf. univ. dr. Mihai Curelaru

Conf. univ. dr. Andrei Corneliu Holman

Conf. univ. dr. Daniela Muntele

Conf. univ. dr. Camelia Saponaru

Conf. univ. dr. Ruxandra Loredana Diaconu-Gherasim

Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

 

Director de departament:

Conf. univ. dr. Mariana Momanu

Membri:

Prof. univ. dr. Mihaela Carmen Creţu

Prof. univ. dr. Alois Gherguţ

Conf. univ. dr. Gianina –Ana Massari

Conf. univ. dr. Nicoleta Laura Popa

Lect. univ. dr. Elena Seghedin

Prof. univ. dr. Liliana Stan

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Director de departament:

Prof. univ. dr. Constantin Cucoş

Membri:

Prof. univ. dr. Marius Ciprian Ceobanu

Lect. univ. dr. Versavia Curelaru

Conf. univ. dr. Florin-Vasile Frumos

Lect. univ. dr. Adrian –Vicenţiu Labăr

Lect. univ. dr. Andrei Lucian Marian

Lect. univ. dr. Bogdan-Constantin Neculau

14 Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă

Director de departament:

Lect. Univ. dr. Constantin Iulian Damian

Membri:

Prof. univ. dr. Carmen Maria Bolocan

Conf. univ. dr. Carmen Gabriela Lăzăreanu

Prof. univ. dr. Nicoleta Melniciuc Puică

Prof. univ. dr. Viorel Sava

Lect. univ. dr. Emilian Iustinian Roman

Lect. univ. dr. Cezar Paul Hârlăoanu

15 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul de Teologie Romano-Catolică Se reiau alegerile

 

 

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte: Lector univ. dr. Dan Lesenciuc

Membri:

 • Conf. univ. dr. Sebastian Dumitru Popescu
 • Stud. Bogdan Alexandru Munteanu
 • Stud. Marian Ionuț Hariuc
 1. Hotărâre cu privire la respingerea solicitării referitoare la menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2016-2017, doamnei prof. univ. dr. Veronica Bălteanu de la Facultatea de Educație Fizică și Sport.
 1. Hotărâre cu privire la respingerea solicitării referitoare la menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2016-2017, domnului prof. univ. dr. Dumitru Luca de la Facultatea de Fizică.
 1. Hotărâre cu privire la respingerea solicitării referitoare la menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2016-2017, domnului prof. univ. dr. Emil Maxim de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.
 1. Hotărâre cu privire la respingerea solicitării referitoare la menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2016-2017, domnului prof. univ. dr. Ion Pohoață de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.
 1. Hotărâre cu privire la respingerea solicitării referitoare la menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2016-2017, domnului prof. univ. dr. Constantin Sasu de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.
 1. Hotărâre cu privire la respingerea solicitării referitoare la menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2016-2017, domnului prof. univ. dr. Dan Stoica de la Facultatea de Litere.
 2.  Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finele anului universitar 2016-2017, următoarelor persoane:
  • prof. univ. dr. Ioan Tofan – Facultatea de Matematică;
  • prof. univ. dr. Constantin Zălinescu – Facultatea de Matematică;
  • prof. univ. dr. George Poede – Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice;
  • prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei – Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice;
  • prof. univ. dr. Traian Dinorel Stănciulescu – Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice;
  • prof. univ. dr. Andrei Hoișie – Facultatea de Litere;
  • lector univ. dr. Astrid Agachi – Facultatea de Litere;
  • prof. univ. dr. Felicia Dacia Iacomi – Facultatea de Fizică;
  • prof. univ. dr. Vasile Cocriș – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
  • conf. univ. dr. Magdalena Leca – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
  • prof. univ. dr. Gheorghe Luțac – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
  • prof. univ. dr. Dumitru Bucătaru – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
  • prof. univ. dr. Dan Cristea – Facultatea de Informatică;
  • prof. univ. dr. Mihai Cojocariu – Facultatea de Istorie;
  • prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti – Facultatea de Istorie;
  • prof. univ. dr. Ion Sandu – Facultatea de Teologie Ortodoxă.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de autoevaluare a activităților I.O.S.U.D. – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2011 – 2016, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, domnului lector univ. dr. Iacob Mihai Radu, de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, în anul universitar 2016-2017.
 2. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, domnului lector univ. dr. Bogdan Pătruț, de la Facultatea de Informatică, în anul universitar 2016-2017.
 3. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei asist. univ. dr. Simona-Elena Vârlan, de la Facultatea de Informatică, în anul universitar 2016-2017.
 4. Hotărâre cu privire la amânarea discutării propunerii Ligii Studenților din Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași referitoare la modificarea a două prevederi din regulamentele interne.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor referitoare la acordarea titlului de Professor Emeritus al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, domnului prof. univ. dr. Dumitru Zaiț.
 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat, următoarelor persoane:
 • univ. dr. Roman Cristina Teodora – la Şcoala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor;
 • univ. dr. Mitroiu Mircea Dan – la Școala Doctorală de Chimie și Științe ale Vieții și Pământului.
 1. Hotărâre cu privire la validarea numirii doamnei prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu, în funcția de Director al Școlii Doctorale de Drept din carul I.O.S.U.D. – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Psihologie și Științe ale Educației referitoare la suspendarea criteriilor suplimentare de abilitare, specifice facultății.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea Comisiei de Etică din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, în următoarea componență:
 • univ. dr. Lucian Popescu;
 • Lector univ. dr. Ileana-Monica Popovici
 • Lector univ. dr. Alexandru Oprean.
By | 2016-09-23T10:37:03+00:00 19 septembrie 2016|

About the Author: