16 februarie 2017

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:      – Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:           – Lect. univ. dr. Renato – Gabriel Petrea

– Stud. Bogdan Alexandru Munteanu

– Stud. Marian Ionuț Hariuc

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice (asistent universitar – perioadă determinată), scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2016-2017, conform Anexei. Numirea pe post va fi începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2016-2017.
 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice (lector universitar/şef lucrări– perioadă nedeterminată), scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2016-2017, conform Anexei. Numirea pe post va fi începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2016-2017.
 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice (lector – perioadă determinată), scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2016-2017, conform Anexei. Numirea pe post va fi începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2016-2017.
 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursului de ocupare a posturilor de cercetare pe perioadă determinată şi perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2016-2017, conform Anexei. Numirea pe post se va face începând cu data de 01 martie 2016.
 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a celor două posturi de asistent de cercetare științifică – perioadă determinată, scoase la concurs în cadrul proiectului de cercetare POC-A1-A1.2.3.-G-2015, ID P_40_371, SMIS 106611, cu titlul Dezvoltare experimentală în parteneriat public privat pentru crearea de platforme cloud autohtone cu caracteristici avansate de protecție a datelor – PRIVATESKY, conform Anexei. Numirea pe post se va face începând cu data de 01 martie 2017.
 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de conferențiar universitar și profesor universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2016-2017, conform Anexei. Numirea pe post va fi începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2016-2017.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării unui program de studii universitare de master intitulat Dezvoltare software adaptivă, limba de predare – română în cadrul Facultății de Informatică, care va funcționa începând cu anul universitar 2017 – 2018.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării unui an sabatic domnului conf. univ. dr. Vasile Țura, Facultatea de Fizică, începând cu data de 27 februarie 2017.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către A.R.A.C.I.S. a dosarului de evaluare periodică pentru programul de studii universitare de licență Istorie, forma de învățământ cu frecvență.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor de analiză a abaterilor disciplinare pentru personalul didactic, de cercetare, didactic – auxiliar și administrativ, constituite la nivelul facultăților din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor de analiză a abaterilor disciplinare pentru personalul didactic preuniversitar, de cercetare, didactic – auxiliar și administrativ, constituite la nivelul direcțiilor/serviciilor/departamentelor din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului operațional al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor pentru anul 2017.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului operațional al Facultății de Informatică pentru anul 2017.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului strategic al Facultății de Drept pentru perioada 2016 – 2020.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Facultății de Drept.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului operațional al Facultății de Drept pentru anul 2017.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului operațional al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației pentru anul 2017.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației pentru perioada 2016 – 2020
By | 2017-02-17T15:06:46+00:00 17 februarie 2017|

About the Author: