1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:      – Conf. univ. dr. Cristian Dan Lesenciuc

Membri:           – Lect. univ. dr. Cezar Honceriu

– Stud. Marian Ionuţ Hariuc

– Stud. Rareș Mircea Ambrosie

  1. Hotărâre cu privire la aprobarea înlocuirii domnului conf. univ. dr. Alexandru Ioan Tofan, membru al Senatului, pentru ședința din data de 17 mai 2018, cu doamna prof. univ. dr. Daniela Șoitu, conform articolului 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului.
  2. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de conferenţiar universitar și profesor universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018.
  3. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de lector universitar și șef de lucrări, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018.
  4. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de asistent universitar, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018.
  5. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific III, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018.
  6. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific şi asistent de cercetare ştiinţifică, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018.
  7. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind menținerea calității de titular în învățământul universitar și/sau în cercetare, după împlinirea vârstei de 65 de ani.
  8. Hotărâre cu privire la aprobarea Structurii anului universitar 2018 – 2019 pentru studii universitare de licență și master – IF, ID, IFR.
  9. Hotărâre cu privire la aprobarea Manualului Calităţii al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
  10. Hotărâre cu privire la memoriul cu nr. 6614 din 27.04.2018, depus de domnul Conferențiar universitar dr. Adrian Muraru.