19 februarie 2016

     1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor în vederea alegerii președintelui Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, după cum urmează:

Preşedinte:     – Prof. dr. Costel Istrate

Membri:    – conf. dr. Alexandru Tofan

– lector dr. Bogdan Neculau

– stud. Bogdan Munteanu

– stud. Tudor Aursulesei

2.  Hotărâre privind alegerea domnului prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel IANCU de la Facultatea de Geografie și Geologie, în funcţia de preşedinte al Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

3. Hotărăre cu privire la aprobarea următoarelor comisii de specialitate ale Senatului Universitar:

  • Comisia pentru programe de licență și activități de formare a personalului didactic din învățământul preuniversitar;
  • Comisia pentru programe de masterat și studii doctorale;
  • Comisia pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe;
  • Comisia pentru strategie, dezvoltare instituțională și managementul calității;
  • Comisia pentru relații internaționale și parteneriate de studii și cercetare;
  • Comisia pentru activități studențești și parteneriate cu mediul economic și sectorul public;
  • Comisia pentru organizarea și dezvoltarea sistemului informațional, evaluarea activităților și a personalului.

 

By | 2016-02-26T11:45:05+00:00 24 februarie 2016|

About the Author: