22 decembrie 2016

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice şi de cercetare științifică, pe perioadă determinată şi nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2016-2017, conform anexelor.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică, normă întreagă, aflat în statul de funcțiuni al proiectului de cercetare POC-A1-A1.2.3.-G-2015, ID P_40_371, SMIS 106611, cu titlul Dezvoltare experimentală în parteneriat public privat pentru crearea de platforme cloud autohtone cu caracteristici avansate de protecție a datelor – PRIVATESKY.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică, timp de lucru parțial de 80 ore/lună, aflat în statul de funcțiuni al proiectului de cercetare POC-A1-A1.2.3.-G-2015, ID P_40_371, SMIS 106611, cu titlul Dezvoltare experimentală în parteneriat public privat pentru crearea de platforme cloud autohtone cu caracteristici avansate de protecție a datelor – PRIVATESKY.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de contestații a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru posturile didactice și de cercetare științifică scoase la concurs, în următoarea componență:

Președinte:      – prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu – Facultatea de Drept;

Membri:           – prof. univ. dr. Doina Humelnicu – Facultatea de Chimie;

 • Prof. univ. dr. Ovidiu Stoica – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
 • Prof. univ. dr. Adrian Grozavu – Facultatea de Geografie și Geologie
 • Prof. univ. dr. Nelu Zugravu – Facultatea de Istorie
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea reorganizării și redenumirii structurii existente Oficiul Juridic, cu toate posturile existente, în Biroul Juridic care va fi condus de un Șef Birou subordonat Rectorului Universității, precum și aprobarea transformării postului de Consilier juridic vacant în statul de funcțiuni al Oficiului Juridic în postul de Consilier juridic IA – Șef Birou.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea reorganizării unor structuri administrative din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, astfel:
 • Înființarea unei noi structuri cu denumirea Direcția Coordonare Cămine – Cantine și Informatizare care va fi condusă de un Director Coordonator și care va include în structura sa următoarele substructuri:
  • Direcția de Schimburi Internaționale, condusă de un Director;
  • Direcția Servicii Sociale Studențești, condusă de un Director;
  • Departamentul (Biroul) de Statistică și Informatizare, condus de un Șef Birou.
 • Postul de Director Coordonator va fi subordonat Directorului General Administrativ al Universității.
 • Trecerea unui post de Administrator Financiar (S) din structura Direcției Resurse Umane – Serviciul Salarizare la Direcția Generală Administrativă și transformarea acestuia în post de Director Coordonator.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor concursului privind atribuirea gradațiilor de merit pentru personalul didactic-auxiliar de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și Departamentul de Cercetare Interdisciplinară – Domeniul Științe, conform Anexei.
 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii ca reprezentanți ai studenților în Consiliul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, începând cu anul universitar 2016 – 2017 a următorilor studenți:
  • Hilohi P. Nicolae, anul I, studii universitare de licență;
  • Căriman M. Gabriel, studii universitare de doctorat.
 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentei Matei Ana Maria, anul I de studii, specializarea Biologie ca reprezentant al studenților din anul I pentru toate specializările, în Consiliul Facultății de Biologie, începând cu anul universitar 2016 – 2017.
 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentei Chiper Alexandra Maria ca reprezentant al studenților la studii universitare de licență în Consiliul Facultății de Matematică, începând cu anul universitar 2016 – 2017.
 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentei Chiriac G.G. Cristina ca reprezentant al studenților pentru domeniul Știința Mediului, studii universitare de licență, 3 în Consiliul Facultății de Geografie și Geologie, începând cu anul universitar 2016 – 2017.
 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii ca reprezentanți ai studenților în Consiliul Facultății de Filosofie și Științe Social Politice, începând cu anul universitar 2016 – 2017 a următorilor studenți:
  • Toescu Andrei Emil, specializarea Științe Politice;
  • Buzdugan Melania Diana, specializarea Resurse Umane;
  • Cojocaru Francisca – Helean, specializarea Relații Internaționale și Studii Europene.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la validarea componenței Comisiei pentru asigurarea calității din cadrul Facultății de Geografie și Geologie, în următoarea componență:
  • Lect. univ.dr. Mihai Bulai – Prodecan Relaţii Internaţionale şi Programe de Studii;
  • Prof. univ. dr. Doru Toader Juravle – Directorul Departamentului de Geografie;
  • Prof. univ. dr. Nicolae Buzgar – Directorul Departamentului de Geologie
  • Maria Rebegea – Secretar Șef Facultate;
  • Student Dumitru Daniel Badea – specializarea Inginerie Geologică, anul III de studii.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării Centrului de Evaluare și Certificare a Competențelor Profesionale care va funcționa în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, conform Anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii dosarelor de autorizare pentru următoarele ocupații/calificări din cadrul Centrului de Evaluare și Certificare a Competențelor Profesionale, Facultatea de Educație Fizică și Sport:
  • Salvator la ștrand, cod COR 541903;
  • Antrenori, instructori și funcționari din domeniul sportului, cod COR 3422.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului operațional al Facultății de Geografie și Geologie, pentru anul 2017, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului strategic al Facultății de Geografie și Geologie – perioada 2016 – 2020, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Facultății de Teologie Ortodoxă, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare instituțională al Facultății de Teologie Ortodoxă pentru perioada 2016 – 2020, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului operațional al Facultății de Teologie Ortodoxă pentru anul 2017, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Facultății de Chimie, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Facultății de Chimie, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului operațional pentru anul 2017 al Facultății de Chimie, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Strategic al Facultății de Chimie pentru perioada 2016 – 2020, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Proca (căs. Scutaru) Mihaela, absolventă a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Management, promoția 2013, la Universitatea „George Bacovia” din Bacău.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2017, a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2017, al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Anexei privind achizițiile directe aferente Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2017, al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conform anexei.
By | 2017-01-10T12:12:39+00:00 27 decembrie 2016|

About the Author: