1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:

  • Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:

  • Lect. univ. dr. Renato – Gabriel Petrea
  • Stud. Bogdan Alexandru Munteanu
  • Stud. Marian Ionuț Hariuc
  1. Hotărâre cu privire la avizul consultativ dat de membrii Senatului referitor la solicitarea domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER de suspendare din funcţia de Rector, pe perioada exercitării mandatului de Ministru al Justiţiei.
  1. Hotărâre cu privire la numirea doamnei prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI în funcţia de Ordonator de Credite al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pe perioada exercitării de către domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER a funcţiei de Ministru al Justiţiei.