24 noiembrie 2016

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea solicitării Domnului prof. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon referitoare la acordarea recomandării Senatului Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași de a participa la concursul pentru ocuparea postului de Director General la Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu” din Iași.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operațional al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru anul 2017, conform Anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare, condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la studii universitare de licență în anul universitar 2017-2018, conform Anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare, condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la studii universitare de master în anul universitar 2017-2018, conform Anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare, condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în anul universitar 2017-2018, conform Anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor concursului privind atribuirea gradațiilor de merit pentru personalul didactic-auxiliar din sesiunea noiembrie 2016, conform Anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul didactic la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conform Anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea studentului Costel Marian Dalban, în calitate de reprezentant al studenților din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social Politice în Senatul al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea reprezentanților studenților în Comisia de etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași după cum urmează:
  • Ana Rusu – membru;
  • Marian Hariuc – membru supleant.

                                                                                                              

 1. Hotărâre cu privire la validarea studentei Iris Gavrilescu în calitate de reprezentant al studenților în Comisia pentru evaluarea și managementul calității a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea studentului Costel Marian Dalban, în funcția de reprezentant al studenților în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

 1. Hotărâre cu privire a validarea următorilor studenți în Consiliul Centrului de Studii Europene, începând cu anul universitar 2016 – 2017:
  • Andreea Mădălina Cimpoeșu;
  • Anca – Elena Moscaliuc.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, doamnei conf. univ. dr. Spiță Doina Paula de la Facultatea de Litere, după împlinirea vârstei de 65 de ani, până la finele anului universitar 2016-2017.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea listei programelor universitare de licență care urmează a fi evaluate de către ARACIS în anul universitar 2016 – 2017 și a listei programelor de licență care urmează să intre în lichidare începând cu anul universitar 2017 – 2018, conform Anexelor.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea listei programelor universitare de master care urmează a fi acreditate în anul universitar 2016 – 2017 și a listei domeniilor de master care urmează a fi evaluate periodic în anul universitar 2016 – 2017, conform Anexelor.

 

 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat în domeniul Sociologie a doamnei Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru la Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social – Politice.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susţinerii examenului de licenţă a unui număr de 12 absolvenţi ai Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi, Specializarea Teologie romano-catolică pastorală, promoția 1999 – 2006 din cadrul Episcopiei Romano-Catolică din Iaşi, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, în sesiunea ianuarie – februarie 2017.

 

 1. Hotărâre cu privire la solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic de a aproba numărul maxim de ore pe care îl poate efectua, în regim de plata cu ora, personalul didactic în cadrul modului de pregătire psihopedagogică generală, nivelul I postuniversitar de licență pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, conform Anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic de a aproba numărul maxim de ore pe care îl poate efectua, în regim de plata cu ora, personalul didactic în cadrul modulului de pregătire psihopedagogică generală, nivelul 2 master de profesionalizare didactică, pentru masteranzii înscriși în anul I, conform Anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic de a aproba numărul maxim de ore pe care îl poate efectua, în regim de plata cu ora, personalul didactic în cadrul modului de pregătire psihopedagogică generală, nivelul 2 master de profesionalizare didactică, pentru masteranzii înscriși în anul II, conform Anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea organizării unui program de formare adresat personalului din cadrul S.C. APAVITAL Iași cu denumirea Curs practic de instruire în tehnici cromatografice de către Facultatea de Chimie, conform Anexei.

 

By | 2016-11-29T11:40:25+00:00 28 noiembrie 2016|