1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
 • Preşedinte:
  • Prof. univ. dr. Costel Istrate
 • Membri:
  • Lect. univ. dr. Cezar Honceriu
  • Stud. Marian Ionuţ Hariuc
  • Stud. Daniel Dumitru Badea
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2018-2019 (învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă), conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru anul universitar 2018-2019 (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă), conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2018-2019 (învăţământ cu frecvenţă și frecvenţă redusă), conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018-2019, conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării gradațiilor de merit pentru personalul didactic din cadrul structurilor de mai jos, în perioada 2018-2022.
 • Facultatea de Chimie – 2 gradaţii
 • Facultatea de Drept – 1 gradaţie
 • Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
  • Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică – 16 gradaţii
  • Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică – 1 gradaţie
  • Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor – 1 gradaţie
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport – 2 gradaţii
 • Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice
  • Şcoala Doctorală de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice – 1 gradaţie
 • Facultatea de Fizică – 1 gradaţie
 • Facultatea de Informatică – 1 gradaţie
 • Facultatea de Istorie – 6 gradaţii
 • Facultatea de Litere
  • Departamentul de Românistică, Jurnalism, Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură comparată – 1 gradaţie
  • Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine – 2 gradaţii
 • Facultatea de Matematică – 1 gradaţie
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Departamentul de Psihologie – 1 gradaţie
  • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei – 2 gradaţii
  • Şcoala Doctorală de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – 1 gradaţie
  • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – 1 gradaţie

 

 1. Hotărâre cu privire la memoriul cu nr. 1287/25.01.2018, depus de doamna Profesor universitar dr. Mihaela Secrieru, prin care s-a solicitat Senatului invalidarea rezultatelor concursului de acordare a gradației de merit, de la Facultatea de Litere, pe temeiul vicierii procedurii și reorganizarea concursului.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Regulamentului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi, Cap. II. Categorii de burse, perioada de acordare, repartizarea fondurilor şi cuantumurile acestora, art.4 alin (1), care va avea următorul cuprins:

 

Art. 4 (1) Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni). Bursele obţinute pe fiecare semestru sunt în plată pe o perioadă de câte şase luni (prima perioadă: începutul anului universitar – 31 martie al fiecărui ciclu de studii universitare; a doua perioadă: 1 aprilie – 30 septembrie al fiecărui ciclu de studii universitare). Prin excepţie, bursele obţinute de studenţii din anii terminali sunt în plată pe durata unui semestru din ciclul de studii universitare.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii unui răspuns din partea Senatului Universitar către Primăria Municipiului Iaşi, referitor la solicitarea acesteia de a amplasa o statuie din bronz a Regelui Ferdinand I Întregitorul în parcul din faţa Corpului B.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei Consiliului Executiv al Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (SAS-UAIC), după cum urmează:
 • Preşedinte:
  • Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei;
 • Membri:
  • Prof. univ. dr. Liviu George Maha;
  • Conf. univ. dr. Sorin Gabriel Anton;
  • Narcis Tăbăcaru, Director al Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Iaşi;
  • Stud. Tudor Mugurel Aursulesei;
  • Stud. Mădălina Soare;
 • Membru supleant:
  • Stud. Marian Dalban

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finele anului universitar, domnului prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, Facultatea de Istorie, care va împlini vârsta legală de pensionare în cursul anului academic 2017 – 2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat a domnului prof. univ. dr. Dorel Fetcu, în domeniul Matematică, la Școala Doctorală de Matematică.

 

 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat la Școala Doctorală de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice a următoarelor cadre didactice:
 • univ. dr. Virgil Stoica – în domeniul Ştiinţe Politice;
 • CS III. dr. Florin Marius Crîşmăreanu – în domeniul Filosofie.

 

 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat a domnului CS I dr. Gabriel Ciobanu, în domeniul Informatică, la Școala Doctorală de Informatică.

 

 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat la Școala Doctorală de Geoştiinţe a următoarelor cadre didactice:
 • univ. dr. Adrian Grozavu – în domeniul Geografie;
 • univ. dr. Genoveva Crina Miclăuş – în domeniul Geologie;
 • univ. dr. Dan Dumitriu – în domeniul Geografie;
 • univ. dr. Lilian Niacşu – în domeniul Geografie.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentei Alexandra Beşleagă, anul II studii universitare de doctorat, ca reprezentant al doctoranzilor în Consiliul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Fizică.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentului Apostol Petru Emil, anul II de studii universitare de master, ca reprezentant al studenților în Consiliul Facultății de Istorie, începând cu anul universitar 2017 – 2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional pentru anul 2018 al Facultăţii de Teologie Ortodoxă.