1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
 • Preşedinte:
  • Prof. univ. dr. Costel Istrate
 • Membri:
  • Lect. univ. dr. Renato Gabriel Petrea
  • Stud. Andreea Huminiuc
  • Stud. Andrei Sebastian Mircea
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcţionarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării articolului 4, a articolului 11 alin. (6) şi a articolului 15 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea practicii pedagogice, după cum urmează:

 

Art. 4. Studenţii care optează pentru profesia didactică sunt obligaţi să participe la toate activităţile incluse în planul de învăţământ al modulului de profesionalizare didactică. În acest sens, studenţii vor completa o fişă anuală de înscriere pentru disciplinele din cadrul pregătirii psihopedagogice (anexa 1) pe care o vor depune la secretariatul facultăţii/DPPD.

 

Art. 11, alin (6). Pentru buna desfăşurare a activităţii, cadrul didactic universitar – metodician/îndrumător de practică, va putea îndruma un număr de maximum 20 de studenţi (2 grupe). Normarea activităţii se va face în statul de funcţii, conform reglementărilor în vigoare. În statele de funcţii, grupele de practică vor fi formate pe baza numărului de studenţi care au parcurs şi promovat disciplinele incluse în planul de învăţământ al modulului de profesionalizare didactică, la care se adaugă studenţii înscrişi la modulul pedagogic care au finalizat un stagiu Erasmus.

 

Art. 15. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în data de 27.06.2017 și se aplică studenților înscrişi, începând cu anul universitar 2017/2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Chimie de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, domnului prof. univ. dr. Matthias TAMM de la Universitatea Tehnică din Braunschweig, Germania și a comisiei de alcătuire a Laudatio, în următoarea componență:
 • Președinte:
  • Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rector al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Membri:
  • Prof. univ. dr. Ovidiu – Gabriel Iancu, Președinte al Senatului Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Prof. univ. dr. ing. Dan Caşcaval, Rector al Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași;
  • Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, Prorector al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Prof. univ. dr. Aurel Pui, Decan al Facultăţii de Chimie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Prof. univ. dr. Cecilia Arsene, Director al Şcolii Doctorale de Chimie, Facultatea de Chimie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ solicitării Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie privind iniţierea demersurilor pentru negocierea şi achiziţia imobilului – construcţie proprietatea Telekom Romania Communications, situat în municipiul Iaşi, strada Alexandru Lăpuşneanu nr. 28 (fostă strada Alexandru Lăpuşneanu nr. 14), judeţul Iaşi.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerilor parţiale organizate pentru ocuparea locurilor vacante ai unor reprezentanţi ai studenţilor în Senatul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, după cum urmează:

 

Facultatea de Chimie Mandat Voturi pentru
Stud. Poteraş Marina Ştefana 280
Rezervă
Stud. Grasu Mădălina Petronela 98
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Mandat Voturi pentru
Stud. Aursulesei Tudor Mugurel 273
Stud. Coţoman Ştefan Cristinel 293
Stud. Hilohi Nicolae 255
Facultatea de Geografie şi Geologie Mandat
Stud. Badea Daniel Dumitru 433

Facultatea de Informatică

 

Mandat Voturi pentru
Stud. Mîrza Constantin Bogdan 364

Facultatea de Litere

 

Mandat Voturi pentru
Stud. Oprea Dana Petronela 366

Facultatea de Matematică

 

Mandat Voturi pentru
Stud. Ambrosie Rareş Mircea 224
Rezervă
Stud. Moldoveanu Andreea Alexandra 150
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Rezervă Voturi pentru
Ţibănescu Oana Elena 228
Facultatea de Teologie Romano-Catolică Rezervă Voturi pentru
Barticel Maria Cosmina 221


 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de asistent de cercetare științifică – perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P4-ID-PCE-2016-0026, acronim NANOTWEEZ, contract de finanţare nr. 33/12.07.2017, conform anexei. Numirea pe post se va face începând cu data de 01 noiembrie 2017.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului burselor doctorale acordate din veniturile proprii ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru studenţii – doctoranzi din anul II de studii, în valoare de 1050 lei / lună, în completarea Hotărârii Senatului nr. 3 din 30.03.2017.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea includerii în Comisia de alcătuire a Laudatio, constituită cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi domnului Andrei Pleşu, a Doamnei Odonator de Credite Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor percepute pentru execuţia tehnică a unor probe biologice de microscopie electronică şi pentru analiza unor parametri fiziologici la plante, în cadrul Laboratorului de biomonitorizare şi remediere a calităţii mediului (L2-CERNESIM) care funcţionează în spaţiile Facultăţii de Biologie.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova, doamnei prof. univ. dr. Anca Cehan, de la Facultatea de Litere, în anul universitar 2017-2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, domnului prof. univ. dr. pr. Viorel Sava, de la Facultatea de Teologie – Ortodoxă, în anul universitar 2017-2018.