1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:      – Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:           – Lect. univ. dr. Renato – Gabriel Petrea

– Stud. Tudor Mugurel Aursulesei

– Stud. Silvian Emanuel Man

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înlocuirii domnului conf. univ. dr. Alexandru Ioan Tofan, membru al Senatului, pentru ședința din data de 25 octombrie 2018, cu doamna prof. univ. dr. Daniela Şoitu, conform articolului 4, alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Ordinii de zi a şedinţei Senatului din data de 25 octombrie 2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerilor parţiale organizate pentru ocuparea locurilor vacante ai unor reprezentanţi ai studenţilor în Senatul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, după cum urmează:

 

Facultatea de Chimie Mandat Voturi pentru
Stud. Poteraş Marina Ştefana 628
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Mandat Voturi pentru
Stud. Micu Constantin Claudiu 459
Stud. Munteanu Izabela – Raluca 477
Rezervă Voturi pentru
Stud.Faraonel Beniamin – Vlăduţ 295
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice Mandat Voturi pentru
Stud. Dalban Costel Marian 352
Rezervă Voturi pentru
Stud. Zanoschi Emanuel – Ionuţ 315

Facultatea de Fizică

 

Mandat Voturi pentru
Stud. Breabăn Adina 400
Rezervă Voturi pentru
Stud. Glovnea Cosmin 236
Facultatea de Geografie şi Geologie Mandat Voturi pentru
Stud. Badea Daniel Dumitru 628

Facultatea de Istorie

 

Mandat Voturi pentru
Baltag Andrei 429
Rezervă Voturi pentru
Tudosă Mihai 240

Facultatea de Matematică

 

Mandat Voturi pentru
Stud. Chiper Alexandra – Maria 401
Rezervă Voturi pentru
Stud. Chelmuş Dumitru – Teodor 252
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Mandat Voturi pentru
Stud. Catana Laura 375
Rezervă Voturi pentru
Stud. Ţibănescu Oana Elena 296
Facultatea de Teologie Ortodoxă Mandat Voturi pentru
Stud. Dulgheru Claudiu 331
Rezervă Voturi pentru
Stud. Pascariu Teodor 309
Facultatea de Teologie Romano – Catolică Mandat Voturi pentru
Stud. Bocîncă Andruţa Diana Maria 311
Rezervă Voturi pentru
Stud. Lucaci Luiza Lavinia 299

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii domnului C.S. II. dr. Sorin Taşcu în calitate de președinte al Comisiei pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe a Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus următorilor profesori din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor:
 • univ. dr. Ana Grama;
 • univ. dr. Dumitru Oprea;
 • univ. dr. Vasile Cocriş.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus următorilor profesori din cadrul Facultăţii de Informatică:
 • univ. dr. Cornelius Croitoru;
 • univ. dr. Cristian – Dumitru Masalagiu;
 • univ. dr. Gheorghe Grigoraş.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea iniţierii demersurilor privind trecerea din domeniul public al Primăriei Dorna Candreni în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a imobilului – clădire şi teren în suprafaţă de 1897 mp, situat în intravilan sat Dorna Candrenilor, comuna Dorna Candrenilor, Drumul DN17, jud. Suceava, înscris în Cartea Funciară nr. 38432 sub nr. cad. 38432 (identic nr. CF 30343 nr. CAD 162/2; nr. CF 33521 – nr. CAD 36/2; nr. CF 34839 – nr. CAD 36/1; nr. CF 34841 – nr. CAD 162/1) a comunei Dorna Candrenilor, jud. Suceava.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetător ştiinţific –cercetător postdoctoral şi cercetător ştiinţific III – cercetător cu experienţă, perioadă determinată, scoase la concurs în cadrul proiectului de cercetare Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creşterii şi dezvoltării regionale prin prisma rezilienţei: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată şi sustenabilă, cod proiect PN-III-P4-ID-PCCF2016-0166, acronim ReGrowEU. Numirea pe post se va face începând cu data de 1 noiembrie 2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de desfăşurare a concursului pentru funcţia de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la IOSUD – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

11.  Hotărâre cu privire la memoriul cu nr. 18502 din 18.10.2018, depus de doamna Conferenţiar universitar dr. Anca Negură de la Facultatea de Biologie.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării Şcolii Postuniversitare de Securitate Cibernetică începând cu anul universitar 2018 – 2019, organizată în parteneriat între Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor şi Facultatea de Informatică.
 2. Hotărâre cu privire la validarea domnului conf. univ. dr. Marian Ioan Munteanu în calitate de membru în Consiliul Facultăţii de Matematică.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea domnului conf. univ. dr. Mihai Curelaru în funcţia de Director al Departamentului de Psihologie din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea notelor de comandă transmise de facultăţi cu privire la disciplinele din planul de învăţământ al programului de formare psihopedagogică de 30 de credite corespunzător nivelului I, normate în statul de funcţii al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în anul universitar 2018-2019, doamnei asist. univ. dr. Simona Elena Vârlan de la Facultatea de Informatică.