26 noiembrie 2015

 1. Hotărâre cu privire la validarea doamnei prof. univ. dr. Felicia Iacomi de la Facultatea de Fizică, ca membru în Senatul Universitar.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor în vederea aprobării Biroului Electoral Central al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

Preşedinte:     – conf. dr. Veronica Popescu

Membri:         – lector dr. pr. Daniel Niță Danielescu

– lector dr. Bogdan Neculau

– stud. Bogdan Robu

– stud. Corina Balaban

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Biroului Electoral Central al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în urma validării unor noi membri, după cum urmează:
 • univ. dr. Vasile Cocriș – Președinte
 • univ. dr. Mihai Dunea – membru
 • univ. dr. Constantin Zălinescu – membru
 • univ. dr. Gheorghe Nemțoi – membru
 • Lector univ. dr. Roxana Curcă – membru
 • Iulia Cătălina Pleșca – membru
 • Liviu Pădurescu – membru
 • univ. dr. Marina Aura Dariescu – membru supleant
 • Lector univ. dr. Vlad Rădulescu – membru supleant
 • Dumitru Alexandru Aioanei – membru supleant

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Comisiei Electorale de Contestații la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:
 • univ. dr. Emanuela Ilie – membru
 • Conf. univ. dr. Cristian Stoleriu – membru
 • Șef lucrări univ. dr. Lăcrămioara Oprică – membru
 • univ. dr. Nicoleta Melniciuc Puică – membru
 • Marian Dalban – membru
 • Luca Ciubotaru – membru supleant
 • Lector univ. dr. pr. Iosif Iacob – membru supleant
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea practicii de specialitate din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, conform
 1. Hotărâre cu privire la validarea noilor membri în Consiliul Facultății de Fizică, după cum urmează:
 • Conf. univ. dr. habil. Laurențiu Stoleriu;
 • Lector univ. dr. Paul Gasner;
 • Lector univ. dr. Valentin Pohoață.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea următoarelor documente:
 • Lista programelor universitare de master care urmează a fi acreditate în anul universitar 2015-2016, conform Anexei 1;
 • Lista programelor universitare de master care urmează a fi evaluate periodic în anul universitar 2015-2016, conform Anexei 2;
 • Lista programelor universitare de master care urmează să intre înlichidare începând cu anul universitar 2015-2016, conform Anexei 3;
 • Lista programelor universitare de licență care urmează a fi evaluate de ARACIS în anul universitar 2015-2016, conform Anexei;
 • Lista programelor universitare de licență care urmează să intre în lichidare începând cu anul universitar 2015-2016, conform Anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea extensiei programului de master Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă, de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău, Republica Moldova, învățământ cu frecvență, începând cu anul universitar 2015 – 2016.
 1. Hotărâre cu privire la înființarea programului de master Teologie romano-catolică pastorală aplicată, în domeniul Teologie, în cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică, învățământ cu frecvență, începând cu anul universitar 2015 – 2016.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific III, din cadrul proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-1108, cu titlul Practici de tranducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780-1830), pe perioadă determinată, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică, din cadrul proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-2653, cu titlul Modificări structurale și episistemice pe care selecția naturală la niveluri multiple le aduce teoriei evoluției, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific, din cadrul proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-2653, cu titlul Modificări structurale și episistemice pe care selecția naturală la niveluri multiple le aduce teoriei evoluției, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice de acordare a titlului de Profesor Emeritus următoarelor cadre didactice:
 • univ. dr. Petre Dumitrescu;
 • univ. dr. Maria Cojocaru.
By | 2015-12-07T09:44:18+00:00 7 decembrie 2015|

About the Author: