1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:      – Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:           – Lect. univ. dr. Renato Gabriel Petrea

– Stud. Tudor Mugurel Aursulesei

– Stud. Marian Ionuţ Hariuc

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de licență, conform anexei.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de master, conform anexei.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat, conform anexei.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea practicii pedagogice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, conform anexei.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării “Laboratorului de stagii de practică profesională şi de cercetare” din cadrul Departamentului de Informatică de la Facultatea de Informatică, precum şi a Regulamentului şi Statului de funcţiuni ale Laboratorului de stagii de practică profesională şi de cercetare.
 6. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Geografie şi Geologie de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, domnului profesor univ. dr. Jean – Paul Carriere de la Ecole Polytechnique de l`Université François Rabelais de Tours, Franţa, în data de 13 octombrie 2017 și a comisiei de alcătuire a Laudatio, în următoarea componență:

            Președinte:

 • Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Ordonator de Credite al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

           Membri:

 • Prof. univ. dr. Ovidiu – Gabriel Iancu, Președintele Senatului Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. Corneliu Iaţu, Prorector al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. Abdelillah Hamdouch, Director al Departamentului Aménagement et Environnement, Universitatea François Rabelais de Tours, Franţa;
 • Prof. univ. dr. Adrian Grozavu, Decan al Facultăţii de Geografie şi Geologie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. Doru – Toader Juravle, Director al Departamentului de Geografie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. Ioan Ianoş, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof. univ. dr. Nicolae Ciangă, Universitatea “Babeş – Bolyai” din Cluj – Napoca.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Economie şi Administrare a Afacerilor de acordare a titlului onorific de Professor Emeritus, domnului profesor univ. dr. Constantin Sasu.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de şcolaritate diverse pentru studii universitare de licenţă şi master, altele decât taxele de şcolarizare, începând cu anul universitar 2017 – 2018, conform anexei.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea categoriilor de taxe pentru traduceri şi confirmarea actelor de studii, utilizate în cadrul Biroului Acte de Studii şi Perfecţionare Preuniversitară, conform anexei.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea realizării unor activităţi / servicii în regim de plată precum şi a cuantumurilor aferente serviciilor oferite în cadrul Laboratorului de Anatomie şi Bioarheologie “Olga Necrasov” al Facultăţii de Biologie, conform anexei.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului – Cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului Muzeului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, precum şi a componenţei nominale a acestuia.
 6. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Drept.
 7. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de asistent de cercetare științifică – perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare PrivateSky, ctr. 13/2016, SMIS 106611, conform anexei. Numirea pe post se va face începând cu data de 05 iulie 2017.
 8. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Iliescu Daniela, absolventă a Facultății de Litere, specializarea Limba şi Literatura Franceză – Limba şi Literatura Engleză, învățământ zi, promoția 1997, la Universitatea din Piteşti, în sesiunea iulie 2017.
 9. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Susanu Luminiţa Liliana, absolventă a Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor, specializarea Finanţe – Bănci, învățământ la distanţă, promoția 2011, la Universitatea Danubius din Galaţi, în sesiunea iunie – iulie 2017.
 10. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Păduraru Teodora Dorina (căs. Chelaru), absolventă a Facultății de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, specializarea Comunicare şi Relaţii Publice, învățământ la distanţă, promoția 2012, la Universitatea Apollonia din Iaşi, în sesiunea iunie – iulie 2017.