1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
 • Preşedinte:
  • Prof. univ. dr. Costel Istrate
 • Membri:
  • Lect. univ. dr. Renato Gabriel Petrea
  • Stud. Marian Ionuţ Hariuc
  • Stud. Cosmin Gabriel Glovnea

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului operaţional de dezvoltare instituţională 2018, conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare, condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la studii universitare de licență în anul universitar 2018-2019, conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare, condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la studii universitare de master în anul universitar 2018-2019, conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare, condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în anul universitar 2018-2019, conform anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de master cu denumirea Eco-antreprenoriat, în domeniul de studii universitare de master Ştiinţa Mediului din cadrul Facultății de Biologie, începând cu anul universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de master cu denumirea Chimie clinică, în domeniul de studii universitare de master Chimie din cadrul Facultății de Chimie, începând cu anul universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării următoarelor programe de studii universitare de master în domeniul de studii universitare de master Drept din cadrul Facultății de Drept, începând cu anul universitar 2018-2019:
  • Ştiinţe Penale, cu durata de 2 semestre (prin reorganizarea programului de master existent);
  • Dreptul afacerilor, cu durata de 2 semestre (prin reorganizarea programului de master existent);
  • Criminalistică, cu durata de 2 semestre (prin reorganizarea programului de master existent);
  • Jurisdicţii speciale, cu durata de 2 semestre;
  • Carieră judiciară, cu durata de 2 semestre.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare științifică – perioadă determinată, scoase la concurs în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P4-ID-PCE-2016-0376, intitulat Modificări conformaţionale ale peptidelor în prezenţa ionilor metalici şi a compuşilor antiamiloidici, dependente de timp şi de pH, implicate în bolile neurodegenerative, acronim Meticonp H, contract de finanţare nr. 56/12.07.2017, conform anexei. Numirea pe post se va face începând cu data de 06 decembrie 2017.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerilor parţiale organizate pentru ocuparea locurilor vacante ai unor reprezentanţi ai studenţilor în Senatul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, după cum urmează:

 

Facultatea de Biologie Mandat Voturi pentru
Stud. Duţă Raluca Elena 171
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Mandat Voturi pentru
Stud. Soare Mădălina 179

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei Comisiilor de specialitate, cu caracter permanent, ale Senatului universitar.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Departamentului de Servicii pentru Studenţi şi Absolvenţi (DSSA).

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea iniţierii unei proceduri de consultare a comunității academice, până la data de 12 ianuarie 2018, în vederea revizuirii Metodologiei privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic, urmând ca propunerile sau observațiile transmise către Secretariatul Senatului, prin Registratura Universităţii, să fie analizate în cadrul Comisiei speciale a Senatului pentru revizuirea și adaptarea regulamentelor universității în raport cu legislația în vigoare și strategia proprie, în vederea elaborării unei noi metodologii, în cursul anului 2018, care să fie supusă aprobării Senatului, în perspectiva concursului din anul 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea listei programelor universitare de licență care urmează a fi evaluate de către ARACIS în anul universitar 2017 – 2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea listei programelor universitare de master care urmează să intre în lichidare începând cu anul universitar 2018 – 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Societatea Antreprenorială Studenţească din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (SAS-UAIC).

 

 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat a doamnei conf. univ. dr. Luminiţa Bejenaru, în domeniul Biologie, la Școala Doctorală de Biologie.

 

 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat la Școala Doctorală de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a următoarelor cadre didactice:
 • univ. dr. Liliana Stan – în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei;
 • univ. dr. Florin – Vasile Frumos – în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Chimie, începând cu anul universitar 2017 – 2018 a următorilor studenţi:
  • Poteraş Marina – Ştefana – reprezentantul ciclului studiilor universitare de licenţă;
  • Cibotaru Sandu – reprezentantul ciclului studiilor universitare de master;
  • Rusu Ana-Maria – reprezentantul ciclului studiilor universitare de doctorat.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii studentei Dumbravu Ioana – Adnana, anul II de studii universitare de licenţă, ca reprezentant al studenților în Consiliul Facultății de Educaţie Fizică şi Sport, începând cu anul universitar 2017 – 2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Fizică, începând cu anul universitar 2017 – 2018 a următorilor studenţi:
  • Nechita Răzvan – Codrin – anul I, studii universitare de licenţă;
  • Ardeleanu Helmina – anul II, studii universitare de licenţă.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Geografie şi Geologie, începând cu anul universitar 2017 – 2018 a următorilor studenţi:
  • Loghin Sergiu Adi, doctorand, anul I în domeniul Geologie – reprezentantul ciclului studiilor universitare de doctorat;
  • Nistor Ionuţ Alexandru, anul II, studii universitare de licenţă, specializarea Planificare teritorială – reprezentantul studenţilor de la Domeniul Geografie.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Matematică, începând cu anul universitar 2017 – 2018 a următorilor studenţi:
  • Tănasă Alexandru, anul III, licenţă – reprezentantul ciclului studiilor universitare de licenţă;
  • Moldoveanu Andreea Alexandra, anul II, master – reprezentantul ciclului studiilor universitare de master;
  • Chelmuş Dumitru Teodor, anul I, doctorat – reprezentantul ciclului studiilor universitare de doctorat.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Roibu Roxana Mihaela (căs. Arseni), absolventă a Facultății de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, specializarea Comunicare şi Relaţii Publice, învățământ la distanţă, promoția 2011, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în sesiunea februarie 2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înlocuirii din Comisia de alcătuire a Laudatio pentru decernarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Prof. univ. dr. Matthias Tamm a Preşedintelui, Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cu Doamna Ordonator de Credite, Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei.