28 aprilie 2016

 1. Hotărâre cu privire la validarea președinților comisiilor de specialitate, cu caracter permanent, ale Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:
 • univ. dr. Luminița Bejenaru (Facultatea de Biologie) – Comisia pentru programe de licență și activități de formare a personalului didactic din învățământul preuniversitar;
 • univ. dr. habil. George Bondor (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice) – Comisia pentru programe de masterat și studii doctorale;
 • univ. dr. Marius Durea (Facultatea de Matematică) – Comisia pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe;
 • univ. dr. Ovidiu Gavrilovici (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației) – Comisia pentru strategie, dezvoltare instituțională și managementul calității;
 • univ. dr. Alexandru Florin Platon (Facultatea de Istorie) – Comisia pentru relații internaționale și parteneritate de studii și cercetare;
 • univ. dr. Bogdan Neculau (Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic) – Comisia pentru activități studențești și parteneriate cu mediul economic și sectorul public;
 • univ. dr. Marin Fotache (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor) – Comisia pentru organizarea și dezvoltarea sistemului informațional, evaluarea activităților și a personalului.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de desfășurare a concursului pentru funcția de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la IOSUD-UAIC, conform Anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la IOSUD-UAIC și a Calendarului alegerilor membrilor CSUD, conform Anexei.
 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor asupra concursului de ocupare a postului de cercetător științific, pe perioadă determinată, scos la concurs în cadrul Proiectului de cercetare PN-II-RU-TE-2014-4-0920, de către Lupu Vasile Valeriu.
 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor asupra concursului de ocupare a postului de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, scos la concurs în cadrul Muzeului Universității, de către Balan Iana.
 1. Hotărâre cu privire la înființarea programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Auditor intern în sector public”, în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, învățământ de zi, cu taxă, începând cu anul universitar 2016-2017, sub coordonarea domnului conf. univ. dr. Bogdan Fîrțescu, membru al DFMAP.
 1. Hotărâre cu privire la susținerea examenului de licență de către Călin Oana, absolventă a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Finanțe-Bănci, învățământ zi, promoția 2005-2011, la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, în sesiunea iunie-iulie 2016.
 1. Hotărâre cu privire la modificarea taxei de școlarizare pentru doctoranzii Facultății de Biologie, în cuatum de 5000 lei, începând cu anul universitar 2016-2017, conform Anexei.
By |2016-04-29T09:06:44+00:0029 aprilie 2016|