1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:

 • Prof. univ. dr. Cristina Teodora Roman

Membri:

 • Conf. univ. dr. Alexandru Ioan Tofan
 • Stud. Marian Ionuţ Hariuc
 • Stud. Bogdan Alexandru Munteanu
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului Rectorului privind starea universității pentru anul 2016, potrivit articolului 10, alineatul (2), punctul (a) din Contractul de Management (conform anexei).
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri alocate de la buget şi cu taxă pentru studii universitare de licenţă, în anul universitar 2017 – 2018, avizate în Consiliul de Administrație, conform anexei.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri alocate de la buget şi cu taxă pentru studii universitare de master, în anul universitar 2017 – 2018, avizate în Consiliul de Administrație, conform anexei.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri alocate de la buget pentru studii universitare de doctorat, în anul universitar 2017-2018, avizate în Consiliul de Administraţie, conform anexei.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor concursului privind atribuirea gradațiilor de merit pentru personalul didactic-auxiliar, sesiunea martie – aprilie 2017.
 6. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării unui număr de 40 de burse doctorale din veniturile proprii ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru doctoranzii înmatriculaţi începând cu anul universitar 2017 – 2018.
 7. Hotărâre cu privire la aprobarea numirii doamnei Liliana Graţiela Tienhoven de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei ca membru supleant în Comisia de Etică a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
 8. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat a domnului prof. univ. dr. Lucian Leuştean în domeniul Istorie, la Școala Doctorală de Istorie.
 9. Hotărâre cu privire la aprobarea Anexei privind achizițiile directe aferente Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2017, după aprobarea bugetului.
 10. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2017, după aprobarea bugetului, al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 11. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2017 – Anexa privind achiziţiile directe – Suplimentare Trimestrul I.
 12. Hotărâre cu privire la aprobarea numărului maxim de ore ce poate fi efectuat de cadrele didactice, în regim de plata cu ora, pentru derularea modulului de pregătire psihopedagogică generală, nivelul II postuniversitar din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.
 13. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare 2016 – 2020 al Facultății de Teologie Romano – Catolică.
 14. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului operaţional pentru anul 2017 al Facultății de Teologie Romano – Catolică.
 15. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare 2016 – 2020 al Facultății de Istorie.
 16. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului operaţional pentru anul 2017 al Facultății de Istorie.