28 iulie 2016

 1. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea funcției de decan, după cum urmează:
  • Conf. univ. dr. Lăcrămioara Carmen Ivănescu – Facultatea de Biologie;
  • Prof. univ. dr. Aurel Pui             – Facultatea de Chimie;
  • Lector univ. dr. Septimiu Vasile Panainte – Facultatea de Drept;
  • Prof. univ. dr. Dinu Airinei   – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
  • Conf. univ. dr. Beatrice Aurelia Abălașei – Facultatea de Educație Fizică și Sport;
  • Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu   – Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice;
  • Conf. univ. dr. Sebastian Dumitru Popescu – Facultatea de Fizică;
  • Prof. univ. dr. Adrian Grozavu             – Facultatea de Geografie și Geologie;
  • Conf. univ. dr. Adrian Iftene             – Facultatea de Informatică;
  • Prof. univ. dr. Petronel Zahariuc             – Facultatea de Istorie;
  • Conf. univ. dr. Ioan Constantin Lihaciu             – Facultatea de Litere;
  • Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu Lițcanu – Facultatea de Matematică;
  • Conf. univ. dr. Ștefan Boncu – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației;
  • Prof. univ. dr. pr. Ion Vicovan             – Facultatea de Teologie Ortodoxă;
  • Conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu             – Facultatea de Teologie Romano-Catolică.

 

 

2.   Hotărâre cu privire la validarea persoanelor alese și numite în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (C.S.U.D.) de la I.O.S.U.D. – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru mandatul 2016-2020, după cum urmează:
Membrii aleși:

 • Prof. univ. dr. Dan Cristea, m.c. al Academiei Române – Școala Doctorală de Informatică;
 • Prof. univ. dr. Diana-Mihaela Mardare – Școala Doctorală de Fizică;
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Romanescu – Școala Doctorală de Chimie și Științe ale Vieții și Pământului;
 • Prof. univ. dr. Lucrețiu-Ion Bîrliba – Școala Doctorală de Istorie;
 • Prof. univ. dr. Adriana Zaiț – Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor;
 • Stud. drd. Delia Elena Rusu                     – Școala Doctorală de Filozofie și Științe Social-Politice;
 • Stud. drd. Silviu Doru – Școala Doctorală de Chimie și Științe ale Vieții și Pământului.

Membrii numiți prin Decizie de către Rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași:

 • Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu – Școala Doctorală de Drept;
 • Prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei, m.c. al Academiei Române- Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social-Politice;
 • Academician Viorel Barbu – Academia Română;
 • Academician Bogdan Simionescu – Academia Română;
 • Academician Dorin Ieșan – Academia Română;
 • Academician Victor Spinei – Academia Română;
 • Prof. univ. dr. Ioan Tomescu – Universitatea din București;
 • Stud. drd. Vlăduț Bogdan Brânză – Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă;
 • Stud. drd. Anda Olaru – Școala Doctorală de Chimie și Științele Vieții și Pământului.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (C.S.U.D.) de la I.O.S.U.D. – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru mandatul 2016-2020, de către domnul prof. univ. dr. Ovidiu Cârjă de la Facultatea de Matematică.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
 • Preşedinte:     – Conf. dr. Cristian Gațu
 • Membri:
  • lector dr. Bogdan Neculau
  • stud. Bogdan Alexandru Munteanu
  • stud. Marian Ionuț Hariuc 
 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice (asistent universitar – perioadă determinată), scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016, conform Anexei. Numirea pe post va fi începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2016-2017.
 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice (lector universitar/şef lucrări– perioadă nedeterminată), scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016, conform Anexei. Numirea pe post va fi începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2016-2017.
 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare pe perioadă determinată şi perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016, conform Anexei. Numirea pe post se va face începând cu data de 01 septembrie 2016.
 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de conferențiar universitar și profesor universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016, conform Anexei. Numirea pe post va fi începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2016-2017.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către A.R.A.C.I.S. a dosarelor de evaluare periodică pentru unele programe de studii universitare de licență și a programelor de studii universitare de formare din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, după cum urmează:
  • Pedagogia învățământului primar și preșcolar – program de licență, IF;
  • Pedagogia învățământului primar și preșcolar – program de licență, ID;
  • Programe de formare psihopedagogică ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic – IF.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de sancționare disciplinară a domnului CS III Tămaș Christian de la Departamentul Interdisciplinar Domeniul Socio-Uman, cu ”desfacerea disciplinară a contractului de muncă”, conform Art. 312, alin.2, litera (e) din Legea nr. 1/2011.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de suplimentare a locurilor cu taxă pentru candidații etnici români la studii universitare de licență, în anul universitar 2016 – 2017.
By | 2016-07-29T15:45:28+00:00 29 iulie 2016|

About the Author: