HOTĂRÂRILE SENATULUI EXTRAORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI din data de 29 iulie 2018

adoptate conform articolului 8, alin. (9) din Regulamentul de organizare  şi funcţionare a senatului universitar, prin procedura votului electronic

 

  1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetător ştiinţific III – perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P1-1.1-TE-2016-0259, acronim HAMTI, contract de finanțare nr. 68/02.05.2018. Numirea pe post se va face începând cu data de 6 august 2018.

 

  1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a două posturi de cercetător ştiinţific III – perioadă determinată, scoase la concurs în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P4-ID-PCE-2016-0557, Documente şi manuscrise româneşti din arhivele de la Muntele Athos: mănăstirile Zograf şi Dohiar, contract de finanțare nr. 133/12.07.2017. Numirea pe post se va face începând cu data de 01 octombrie 2018.

 

  1. Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finele anului universitar, doamnei univ. dr. Bărbulescu Mariana Cristina de la Facultatea de Litere, care va împlini vârsta legală de pensionare în cursul anului academic 2018 – 2019.

 

  1. Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finele anului universitar, domnului univ. dr. Gabi Drochioiu de la Facultatea de Chimie, care va împlini vârsta legală de pensionare în cursul anului academic 2018 – 2019.

 

  1. Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finele anului universitar, domnului univ. dr. Ştefan Colibaba de la Facultatea de Litere, care va împlini vârsta legală de pensionare în cursul anului academic 2018 – 2019.

 

  1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat a domnului lect. univ. dr. Mircea Asandului, în domeniul Cibernetică şi Statistică, la Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor.