29 septembrie 2016

 1. Hotărâre cu privire la înlocuirea temporară a stud. Andreea Huminiuc, reprezentanta studenților în Senat, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (plecată în străinătate în cadrul Programului LLP Erasmus+, în perioada octombrie 2016 – ianuarie 2017), cu stud. Iris Alexandra Gavrilescu.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea statelor de funcții pentru anul universitar 2016-2017.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru studii universitare de licență, master și doctorat, elaborate de facultăți, departamente și școli doctorale, pentru anul universitar 2016-2017.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerile facultăților de acordare a statutului de cadru didactic asociat, pentru anul universitar 2016-2017, după cum urmează:
  • Facultatea de Chimie, conform Anexei;
  • Facultatea de Drept, conform Anexei;
  • Facultatea de Informatică, conform Anexei;
  • Facultatea de Geografie și Geologie, conform Anexei;
  • Facultatea de Matematică, conform Anexei;
  • Centrul de Studii Europene, conform Anexei.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2016-2017, studii universitare de licență și master, conform Anexei.
 6. Hotărâre cu privire la validarea prodecanilor, după cum urmează:
  • Facultatea de Biologie: – Conf. univ. dr .Carmen Gache;
  • Facultatea de Chimie: – Conf. univ. dr. Ionel Humelnicu;
  • Facultatea de Educație Fizică și Sport: – Conf. univ. dr. Adrian Cojocariu;
  • Facultatea de Fizică: – Conf. univ. dr. habil. Cristian Enăchescu;
  • Facultatea de Matematică: – Lector univ. dr. Marius Apetrii;
 7. Hotărâre cu privire la validarea alegerii domnului prof. univ. dr. Ioan Bucătaru în funcția de Director al Departamentului de Matematică din cadrul Facultății de Matematică, pentru mandatul 2016-2020.
 8. Hotărâre cu privire la validarea Directorilor Departamentelor de cercetare interdisciplinară ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru mandatul 2016-2020, după cum urmează:
  • univ. dr. Carmen Gabriela Pascariu – Director al Centrului de Studii Europene;
  • univ. dr. Tudor Luchian – Director al Departamentului Interdisciplinar de Științe.
 9. Hotărâre cu privire la validarea Directorilor Departamentelor de cercetare din facultățile Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru mandatul 2016-2020, după cum urmează:
  Nr. Crt Facultate Director Departament
  1 Biologie  Prof. univ. dr. Zenovia Olteanu
  2 Chimie  Conf. univ. dr. Ramona-Antoaneta Dănac
  3 Drept  Lector univ. dr. Emanoil Corneliu Mogîrzan
  4 Economie și Administrarea Afacerilor  Prof. univ. dr. Carmen Pintilescu
  5 Educație Fizică și Sport  Lector univ. dr. Marius Neculăeș
  6 Filosofie și Științe Social-Politice  Conf. univ. dr. Bogdan Ștefanachi
  7 Fizică  Conf. univ. dr. Claudiu Costin
  8 Geografie si Geologie  Conf. univ. dr. Dan Dumitriu
  9 Informatică  Conf. univ. dr. Ștefan Ciobâcă
  10 Istorie  Prof. univ. dr. Lucrețiu-Ion Bîrliba
  11 Litere  Lector univ. dr. Alina Țiței
  12 Matematică  Conf. univ. dr. Bogdan Galeș
  13 Psihologie și Știinte ale Educației  Conf. univ. dr. Andrei Corneliu Holman
  14 Teologie Ortodoxă  Prof. univ. dr. pr. Ioan Cristinel Teșu
  15 Teologie Romano-Catolică  Conf. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu

   

 10. Hotărâre cu privire la validarea numirii domnului prof. univ. dr. Liviu-George Maha, în funcția de Director al Departamentului pentru Formare Continuă, Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru mandatul 2016-2020.
 11. Hotărâre cu privire la validarea Directorilor Departamentelor pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă din facultățile Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru mandatul 2016-2020, după cum urmează:
  • Prof. univ. dr. Cristina Teodora Roman – Director ID/IFR – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
  • Conf. univ. dr. Mihaela Rădoi – Director ID – Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice;
  • Lector univ. dr. Roxana Curcă – Director ID – Facultatea de Istorie;
  • Prof. univ. dr. Dorina Sălăvăstru – Director ID – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.
 12. Hotărâre cu privire la validarea Consiliului Departamentului academic de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:
  Director:

  • Conf. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu

  Membri:

  • Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea;
  • Conf. univ. dr. p. Ștefan Lupu;
  • Lector univ. dr. pr. Fabian Doboș.
 13. Hotărâre cu privire la validarea Consiliului Centrului de Studii Europene al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:
  Director:

  • Prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu;

  Membri:

  • C.S. II dr. Ramona Țigănașu;
  • Prof. univ. dr. Alexandru Platon;
  • Prof. univ. dr. Corneliu Iațu;
  • Prof. univ. dr. Virgil Stoica;
  • Prof. univ. dr. Liviu-George Maha;
  • Conf. univ. dr. Marius-Nicolae Balan;
  • Stud. Ovidiu-Mihai Gherguț;
  • Stud. Gicu-Cristian Terza.
 14. Hotărâre cu privire la aprobarea Contractul de management între Senatul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și Planul Strategic de dezvoltare instituțională 2016-2020, având în vedere art. 211, alin. 3, art. 213, alin. 2, lit. i), alin. 6, lit. c) din Legea Educației Naționale nr.1/2011 și a prevederilor Cartei Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conform Anexelor.
 15. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, doamnei asist. univ. dr. Onofrei Paula-Andreea, de la Facultatea de Informatică, în anul universitar 2016-2017.
 16. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea Agronomică „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, doamnei asistent de cercetare dr. Laura Ion, în anul universitar 2016-2017.
 17. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei prof. univ. dr. Carmen Mihaela Crețu, în anul universitar 2016-2017.
 18. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Iustinian Patriarhul” din București, domnului prof. univ. dr. pr. Viorel Sava, în anul universitar 2016-2017.
 19. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” din Iași, domnului lector univ. dr. Florin Nichifor, de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, în anul universitar 2016-2017.
 20. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” din Iași, doamnei conf. univ. dr. Radu Liliana-Elisabeta, de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, în anul universitar 2016-2017.
 21. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Informatică de înființare a laboratorului de cercetare-dezvoltare ”Applied Distributed Systems Research Group”, în cadrul Departamentului de cercetare FII.
 22. Hotărâre cu privire la aprobarea solicitării Facultății de Biologie de înlocuire a domnului conf. univ. dr. habil. Mircea Dan Mitroiu, membru în Consiliul Facultății de Biologie, cu domnul șef lucrări univ. dr. Călin Lucian Maniu, pe perioada 01.10.2016 – 01.04.2017.
 23. Hotărâre cu privire la aprobarea solicitării Facultății de Biologie de înlocuire a domnului conf. univ. dr. habil. Mircea Dan Mitroiu, membru în Consiliul Departamentului de Biologie, cu domnul conf. univ. dr. Dragoș Lucian Gorgan, pe perioada 01.10.2016 – 01.04.2017.
 24. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Fizică referitoare la acordarea titlului de Professor Emeritus al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, domnului prof. univ. dr. Dumitru Luca.
 25. Hotărâre cu privire la înlocuirea studenților pe locurile vacantate alocate comisiilor de specialitate, cu caracter permanent al Senatului Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:
  • Stud. Silvian Emanuel Man, Facultatea de Drept – Comisia pentru programe de lincență și activități de formare a personalului didactic din învățământul preuniversitar;
  • Stud. Andrei Sebastian Mircea, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – Comisia pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe;
  • Stud. Diana Turculeț, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – Comisia pentru strategie, dezvoltare instituțională și managementul calității;
  • Stud. Ștefania Cătălina Băincescu, Facultatea de Informatică – Comisia pentru strategie, dezvoltare instituțională și managementul calității;
  • Stud. Dragoș Gabriel Bălănici, Facultatea de Biologie – Comisia pentru activități studențești și parteneriate cu mediul economic și sectorul public;
  • Stud. Dumitru Teodor Chelmuș, Facultatea de Matematică – Comisia pentru organizarea și dezvoltarea sistemului informațional, evaluarea activităților și a personalului.
By | 2016-10-10T11:12:35+00:00 3 octombrie 2016|