29 septembrie 2016

 1. Hotărâre cu privire la înlocuirea temporară a stud. Andreea Huminiuc, reprezentanta studenților în Senat, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (plecată în străinătate în cadrul Programului LLP Erasmus+, în perioada octombrie 2016 – ianuarie 2017), cu stud. Iris Alexandra Gavrilescu.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea statelor de funcții pentru anul universitar 2016-2017.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru studii universitare de licență, master și doctorat, elaborate de facultăți, departamente și școli doctorale, pentru anul universitar 2016-2017.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerile facultăților de acordare a statutului de cadru didactic asociat, pentru anul universitar 2016-2017, după cum urmează:
  • Facultatea de Chimie, conform Anexei;
  • Facultatea de Drept, conform Anexei;
  • Facultatea de Informatică, conform Anexei;
  • Facultatea de Geografie și Geologie, conform Anexei;
  • Facultatea de Matematică, conform Anexei;
  • Centrul de Studii Europene, conform Anexei.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2016-2017, studii universitare de licență și master, conform Anexei.
 6. Hotărâre cu privire la validarea prodecanilor, după cum urmează:
  • Facultatea de Biologie: – Conf. univ. dr .Carmen Gache;
  • Facultatea de Chimie: – Conf. univ. dr. Ionel Humelnicu;
  • Facultatea de Educație Fizică și Sport: – Conf. univ. dr. Adrian Cojocariu;
  • Facultatea de Fizică: – Conf. univ. dr. habil. Cristian Enăchescu;
  • Facultatea de Matematică: – Lector univ. dr. Marius Apetrii;
 7. Hotărâre cu privire la validarea alegerii domnului prof. univ. dr. Ioan Bucătaru în funcția de Director al Departamentului de Matematică din cadrul Facultății de Matematică, pentru mandatul 2016-2020.
 8. Hotărâre cu privire la validarea Directorilor Departamentelor de cercetare interdisciplinară ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru mandatul 2016-2020, după cum urmează:
  • univ. dr. Carmen Gabriela Pascariu – Director al Centrului de Studii Europene;
  • univ. dr. Tudor Luchian – Director al Departamentului Interdisciplinar de Științe.
 9. Hotărâre cu privire la validarea Directorilor Departamentelor de cercetare din facultățile Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru mandatul 2016-2020, după cum urmează:
  Nr. Crt Facultate Director Departament
  1 Biologie  Prof. univ. dr. Zenovia Olteanu
  2 Chimie  Conf. univ. dr. Ramona-Antoaneta Dănac
  3 Drept  Lector univ. dr. Emanoil Corneliu Mogîrzan
  4 Economie și Administrarea Afacerilor  Prof. univ. dr. Carmen Pintilescu
  5 Educație Fizică și Sport  Lector univ. dr. Marius Neculăeș
  6 Filosofie și Științe Social-Politice  Conf. univ. dr. Bogdan Ștefanachi
  7 Fizică  Conf. univ. dr. Claudiu Costin
  8 Geografie si Geologie  Conf. univ. dr. Dan Dumitriu
  9 Informatică  Conf. univ. dr. Ștefan Ciobâcă
  10 Istorie  Prof. univ. dr. Lucrețiu-Ion Bîrliba
  11 Litere  Lector univ. dr. Alina Țiței
  12 Matematică  Conf. univ. dr. Bogdan Galeș
  13 Psihologie și Știinte ale Educației  Conf. univ. dr. Andrei Corneliu Holman
  14 Teologie Ortodoxă  Prof. univ. dr. pr. Ioan Cristinel Teșu
  15 Teologie Romano-Catolică  Conf. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu

   

 10. Hotărâre cu privire la validarea numirii domnului prof. univ. dr. Liviu-George Maha, în funcția de Director a