31 martie 2016

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea participării la ședințele Senatului Universitar, în calitate de invitat cu statut permanent, a următoarelor persoane:
 • membrii Biroului Executiv al Consiliului de Administrație;
 • univ. dr. Ovidiu Cârjă – Director CSUD;
 • univ.dr. Liviu Maha – Director Departament pentru Învățământ la Distanță și IFR;
 • Loredana Giosan – Consilier Juridic;
 • univ. dr. Cătălin Lungu – Președinte Sindicatul „UNIO” de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

 1. Hotărâre cu privire la reviziurea ordinei de zi, în sensul înlocuirii puntului (9) cu punctul (10) și completarea cu un nou punct pe ordinea de zi, referitor la adresa M.E.N.C.S. nr. 8562 F/31.03.2016.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de transmitere a unui răspuns către MENCS din partea Senatului Universitar referitor la adresa nr. 8562 F/31.03.2016.

 

 1. Hotărâre cu privire la invalidarea propunerii de a se exercita dreptul de vot deschis pentru avizarea cererii de suspendare din funcția de rector ales a domnului prof. univ. dr. Tudorel Toader, adresată MENCS.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
 • Preşedinte:     – prof. dr. Costel Istrate
 • Membri:         – conf. dr. Alexandru Tofan
 • – lector dr. Bogdan Neculau
 • – stud. Bogdan Munteanu
 • – stud. Tudor Aursulesei
 • – stud. Andrei Lucian Toma

 

 1. Hotărâre cu privire la propunerea de a se exercita dreptul de vot deschis pentru validarea Vicepreședinților Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea Vicepreședinților Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași:
  • prof. univ. dr. Alexandru Florin PLATON;
  • prof. univ. dr. Mircea Radu GEORGESCU.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiilor de specialitate, cu caracter permanent, ale Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

Comisia pentru programe de licență și activități de formare a personalului didactic din învățământul preuniversitar, conform Anexei;

Comisia pentru programe de masterat și studii doctorale, conform Anexei;

Comisia pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe, conform Anexei;

Comisia pentru strategie, dezvoltare instituțională și managementul calității, conform Anexei;

Comisia pentru relații internaționale și parteneritate de studii și cercetare, conform Anexei;

Comisia pentru activități studențești și parteneriate cu mediul economic și sectorul public, conform Anexei;

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea sistemului informațional, evaluarea activităților și a personalului, conform Anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la constituirea unei Comisii speciale a Senatului universitar, cu caracter temporar, pentru revizuirea și adaptarea regulamentelor universității în raport cu legislația în vigoare și strategia proprie, conform Anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2016-2017, conform Anexei.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea studentului Costel Marian Dalban, în funcția de reprezentant al studenților în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea studentului Bogdan-Alexandru Munteanu, în funcția de reprezentant al studenților în Biroul Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de masterat profesional, cu denumirea Data Mining, în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, începând cu anul universitar 2016-2017.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor asupra concursului de ocupare a postului de cercetător științific, pe perioadă determinată, sc