14 iulie 2016

1. Hotărâre cu privire la validarea echipei de prorectori, propusă de domnul Rector, prof. univ. dr. Tudorel Toader, în următoarea componență:

  • Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob
  • Prof. univ. dr. Cătălin Tănase
  • Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu
  • Prof. univ. dr. Corneliu Iațu
  • Prof. univ. dr. Henri Luchian
  • Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei

2. Hotărâre cu privire la aprobarea demarării procedurii de inițiere a Programului de studii de master în domeniul Drept, specializarea Drept European, în cadrul Extensiunii universitare a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași la Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Drept și Științe Sociale din Republica Moldova.

3. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării calendarului pentru alegerea decanului Facultății de Fizică, unde s-a înscris un singur candidat.
Noul calendar pentru ocuparea funcției de decan la Facultatea de Fizică este următorul:
• Depunerea dosarelor de concurs în zilele de 15.07.2016 și 18.07.2016, orele 12.00;
• Ședința Consiliului facultății pentru avizarea candidaturilor în data de 18.07.2016, orele 13.00;
• Dosarele de concurs se depun la Rectorat, cu număr de înregistrare de la Registratura Universității ”Alexandrul Ioan Cuza”, în data de 18.07.2016, până la orele 16.00.
Intervievarea candidaților are loc în perioada stabilită inițial de Metodologia de concurs pentru ocuparea funcției de decan în Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, aprobată conform Hotărârii Senatului nr. 6 din 30.06.2016.

4. Hotărâre cu privire la amânarea deciziei referitoare la includerea în planurile de învățământ ale programelor de studii de licență organizate în cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a disciplinei Educație Fizică, disciplină complementară, inclusă în patru semestre, cu solicitarea unor detalii privind impactul financiar asupra bugetelor facultăților, din partea Consiliului de Administrație.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Directorului D.I.D.I.F.R., prof. univ. dr. Liviu-George Maha, de modificare a denumirii Departamentului pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași în Departamentul pentru Formare Continuă, Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Centrului de Studii Europene de încadrare și organizare a programului Manager Proiect (COD COR 242101), în categoria curs de specializare, în vederea reautorizării periodice.

7. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Centrului de Studii Europene de încadrare și organizare a programului Formator de Formator (COD COR 242402), în categoria curs de specializare, în vederea reautorizării periodice.

By | 2016-07-15T16:21:56+00:00 15 iulie 2016|

About the Author: