Cursurile intensive de învăţare a limbilor europene (Erasmus Intensive Language Courses), gestionate şi finanţate de Comisia Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din Bucureşti, sunt organizate în fiecare an de un număr de universităţi din ţări europene a căror limbă este mai puţin cunoscută/vorbită(Belgia-flamandă, Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Islanda, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Suedia, Turcia, Ungaria). Aceste cursuri sunt destinate studenţilor selectaţi pentru mobilităţi de studiu şi practică în cadrul Programului LLP-ERASMUS în ţara respectivă şi au loc în următoarele perioade:

  • iulie-septembrie (înainte de începerea semestrului I)
  • ianuarie-februarie (înainte de începerea semestrului II)

Durata cursului variază de la o universitate la alta, pe o durată de maximum 6 săptămâni şi minimum 60 ore de curs. Ele dau posibilitatea viitorilor studenţi ERASMUS să dobândească, într-o perioadă destul de scurtă, cunoştinţe de bază într-o limbă pe care o cunosc foarte puţin sau deloc, dar de care vor avea nevoie în timpul perioadei lor de studiu sau practică în ţara respectivă. Cursurile EILC sunt structurate pe nivele – începător şi mediu -, studenţii fiind invitaţi să opteze pentru unul dintre acestea. Pentru a afla universităţile organizatoare, persoanele de contact şi alte informaţii despre cursurile EILC (descrierea obiectivelor şi structurii cursului, a metodelor de evaluare), cei interesaţi pot consulta site-ul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc902_en.htm. Odată ce şi-a ales universitatea la care doreşte să urmeze cursul EILC (care poate fi diferită de cea la care va studia ca student Erasmus, dar în aceeaşi ţară, în cazul mobilităţilor de studiu), şi înainte de a lua legătura cu persoanele de contact EILC de acolo, studentul ERASMUS trebuie să anunţe opţiunea sa la:

Departamentul de Relaţii Internaţionale
Biroul pentru Programe Comunitare
E-mailerasmus@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1111
Fax: 0232 20 1201
Până la data de 30 mai (pentru cursurile organizate în perioada iulie-septembrie), respectiv 30 octombrie (pentru cursurile organizate în perioada ianuarie-februarie), studenţii vor completa o cerere EILC, care va fi trimisă prin email, responsabilul Erasmus al UAIC erasmus@uaic.ro. Răspunsul va fi comunicat studenţilor candidaţi până pe 22 iunie (pentru cursurile organizate în perioada iulie-septembrie), respectiv 20 noiembrie (pentru cursurile organizate în perioada ianuarie-februarie), aceştia urmând apoi să trimită confirmarea participării lor instituţiei organizatoare pentru care au optat şi să aştepte, la rândul lor, confirmarea acceptului la cursuri din partea acesteia.

La sfârşitul perioadei EILC, studentul ERASMUS trebuie să trimită Biroului pentru Programe Comunitare al Universităţii noastre diploma/certificatul în original eliberat de instituţia organizatoare, care să ateste participarea sa la curs şi rezultatele obţinute, şi să completeze un chestionar.

Mobilitatea EILC se finanţează cu 600 Euro/lună de curs.

Cursul EILC la instituţia gazdă este gratuit.

Puteți consulta aici: calendarul EILC 2013-2014.