Această acţiune include finanțarea următoarelor posibilități:

  • Misiuni de predare pentru personalul  didactic din universități din România, cu o durată între 2 zile și 2 săptămâni (excluzând zilele de călătorie), într-o universitate dintr-unul din SD* și reciproc (minimum 8 ore de predare pe săptămână sunt obligatorii);
  • Participare la seminarii, ateliere, cursuri de formare, vizite de studiu, conferințe, job shadowing  pentru personalul didactic si nedidactic din universități din România într-o instituție dintr-unul din SD și reciproc; durata este între 2 zile si 2 săptămâni (excluzând zilele de călătorie);

Instituţiile  de origine și cea gazdă  trebuie să fi convenit în prealabil asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare  personalul participant la mobilitate (predare sau formare). Programul trebuie să conțină cel puțin: scopul și obiectivele generale ale misiunii, rezultatele scontate în urma activităților  și un program  concret  al întregii perioade. Atunci când  este vorba despre  un cadru didactic  cu o  misiune de predare, misiunea trebuie să aibă la bază un acord interinstituţional între universitatea de origine și cea gazdă.

Beneficiarii sunt selectaţi de instituţia de învăţământ superior de origine printr-un proces clar șitransparent. Aceștia  vor fi considerați  “beneficiari de fonduri SEE” si echivalenți cu “personalul didactic șinedidactic Erasmus”.

PE ÎNTREAGA DURATA A PROGRAMULUI (2014-2016) NU SE VA FINANȚA PENTRU ACEEAȘI PERSOANĂ MAI MULT DE O MOBILITATE (DE EXEMPLU, O PERSOANĂ CARE A PRIMIT UN GRANT ÎN CADRUL APELULUI 2013 NU VA MAI PRIMI NICIUN ALT GRANT LA APELURILE 2014, 2015 SAU 2016). ACEASTĂ RESTRICȚIE NU SE REFERĂ ȘI LA VIZITE PREGĂTITOARE.

Beneficiarii  cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi pentru o perioadă de mobilitate.

*SD = stat donator (Islanda, Norvegia, Liechtenstein)