Această acţiune include finanțarea unui stagiu de predare pentru personalul didactic al UAIC, cu o durată între 2 zile și 2 săptămâni (excluzând zilele de călătorie), într-o universitate dintr-unul din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și reciproc (minimum 8 ore de predare pe săptămână sunt obligatorii). Pentru stagiile de predare cu o durată de două zile sau cu întrerupere, este obligatoriu ca (cele) două zile să fie consecutive.

Instituţiile de origine și cea gazdă trebuie să fi convenit în prealabil asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare  personalul participant la mobilitate. Programul trebuie să conțină cel puțin: scopul și obiectivele generale ale misiunii, rezultatele scontate în urma activităților și un program  concret  al întregii perioade. Toate stagiile de predare trebuie să aibă la bază un acord inter-instituţional între universitatea de origine și cea gazdă. Lista acordurilor inter-instituționale poate fi consultată aici.

Mobilități de predare 2019-2020

Mobilități de predare 2018-2019

Regulament de selecție stagii de predare și formare 2018-2019

Reguli financiare SEE