Anunțuri:

Reguli generale:

Organizarea mobilităţii:

Plata grantului (80% înainte de plecarea în mobilitate, 20% la întoarcerea din mobilitate):

La întoarcerea din mobilitate:

  • Atestatul de prezenţă (Certificate of Stay)
  • Declaraţia de evitare a dublei finanţări
  • Raportul narativ de mobilitate

Această acţiune include finanțarea unui stagiu de formare pentru personalul UAIC, cu o durată între 2 zile și 2 săptămâni (excluzând zilele de călătorie), într-o universitate dintr-unul din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și reciproc. Pentru stagiile de formare cu o durată de două zile sau cu întrerupere, este obligatoriu ca (cele) două zile să fie consecutive.

Instituţiile de origine și cea gazdă trebuie să fi convenit în prealabil asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare personalul participant la mobilitate. Programul trebuie să conțină cel puțin: scopul și obiectivele generale ale misiunii, rezultatele scontate în urma activităților și un program concret al întregii perioade.

Mobilități de formare aprobate de Agenția Națională 2019-2020

Regulament de selecție stagii de predare și formare 2018-2019