La revenirea din stagiu – documente de adus:

1. Certificatul de ședere: Certificate of Stay (formular)

2. Traineeship Certificate: Learning agreement for traineeships – After the mobility SMP (formular)

3. Declaratie pe propria răspundere de evitare a dublei finanțări – practică(la revenirea din stagiu)

Toate documentele se depun în original la Biroul ERASMUS+ în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea stagiului de practică.

Imediat după revenirea în țară fiecare student/doctorand are obligația de  a depune o cerere de recunoaștere și echivalare a stagiului de practică efectuat, la secretariatul facultății la care este înscris, împreună cu câte o copie după Certificate of Stay și Traineeship Certificate.

Ulterior, se va depune la Biroul Erasmus+ o copie după adeverința de recunoaștere și echivalare a stagiului de practică SEE eliberată de Comisia de  recunoaştere academică, de la facultatea la care este înscris studentul.

Atenție! Documentele care prezintă modificări, ștersături sau mâzgălituri vor fi considerate invalide si se vor solicita din nou documentele in original. Pentru evitarea acestei situații recomandăm completarea documentelor în format electronic.

Important!!!

La finalul stagiului, fiecare student va primi, prin e-mail, un chestionar de evaluare a perioadei de stagiu  (raport individual de mobilitate). Realizarea acestuia reprezintă obligație contractuală!

De asemenea, vă recomandăm să vă păstrati câte o copie după aceste documente pentru arhiva dvs. personală!