Calculator grant

Calculator grant 2017-05-10T09:59:01+00:00

Pentru a avea acces la calculator, vă rugăm dați click aici. Se pot edita doar porțiunile marcate cu galben.

Instrucțiuni folosire calculator:

PASUL 1: Selectați țara unde veți desfășura stagiul.

PASUL 2: Selecți dacă sunteți beneficiar sau îndepliniți condițiile de acordare ale bursei sociale.

PASUL 3: Completați perioada stagiului, conform calendarului academic de pe site-ul universității gazdă

                  Start date (Data de începere a mobilității) corespunde cu data de început a stagiului. Aceasta poate fi: (1) prima zi a cursurilor, (2) prima zi a sesiunii informative pentru studenții cu dizabilități sau a sesiunii de bun-venit sau (3) prima zi a unui curs de limbă organizat de universitatea gazdă sau de o altă instituție din țara primitoare.

               End date (Data de sfârșit a mobilității) corespunde cu data de încheiere a stagiului, adică cu ultima zi în care studentul trebuie să fie prezent la universitatea gazdă, de exemplu, ultima zi a sesiunii obligatorii de examinare. Nu se include sesiunea de restanțe.

PASUL 4: Completați valoarea grantului total pentru studiu (SMS) pe cererea de deplasare.