Pentru a avea acces la calculator, vă rugăm dați click aici.

Instrucțiuni folosire calculator:

PASUL 1: Selectați grantul în funcție de țara unde veți desfășura stagiul.

  • 520 Euro/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;
  • 470 de Euro/lună pentru Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

PASUL 2: Completați perioada stagiului, conform calendarului academic de pe site-ul universității gazdă

                  Start date (Data de începere a mobilității) corespunde cu data de început a stagiului. Aceasta poate fi: (1) prima zi a cursurilor, (2) prima zi a sesiunii informative pentru studenții cu dizabilități sau a sesiunii de bun-venit sau (3) prima zi a unui curs de limbă organizat de universitatea gazdă sau de o altă instituție din țara primitoare.

               End date (Data de sfârșit a mobilității) corespunde cu data de încheiere a stagiului, adică cu ultima zi în care studentul trebuie să fie prezent la universitatea gazdă, de exemplu, ultima zi a sesiunii obligatorii de examinare. Nu se include sesiunea de restanțe.

PASUL 3: Completați valoarea grantului total pentru studiu (SMS) pe cererea de deplasare.