1. Înscrierea online la universitatea gazdă – de consultat site-ul universității gazdă pentru a se informa cu privire la documentele de completat si deadline-ul până la care pot fi trimise.

 

2. Completarea unei cereri tip de deplasare după modelul următor.

Înainte de obținerea primelor 3 semnături de la facultate, studentul va veni la Biroul Erasmus+ (dna. Cerasela PIȘTA), cu cel puțin 14 zile înainte de data plecării, cu cererea de deplasare și documentele de mai jos completate, în vederea calculării grantului total în Euro:

a) invitaţie/ accept/ confirmare/ email: original sau copieÎn cazul emailului, se va depune un printscreen.

b) Contractul de studii Learning agreement_studies_form_2018 semnat de student, coordonatorul Erasmus+ al UAIC și coordonatorul Erasmus+ al universităţii gazdă: copie

c) calendarul academic (de consultat site-ul universităţii gazdă): printscreen

d) Declarația-privind-durata-stagiului-Erasmus-efectuat-anterior (maxim 12 luni cumulate per ciclu de studiu): original

e) Declarația pe propria răspundere evitare dublă finanțare: original

f) Fisa_bursier_ERASMUS_18-19: original

 

3. Completarea, semnarea şi autentificarea unui Contract financiar (se primește prin e-mail numai după aprobarea cererii tip pentru deplasările în străinătate). După completare, contractul se va printa în 3 exemplare și se va merge la notar pentru a autentifica Declarația-Angajament (de asemenea în 3 exemplare). Ulterior, cele 3 exemplare de contract financiar și cele 3 Declarații-Angajament autentificate vor fi aduse la Biroul Erasmus+ (dra. Andreea CIRIDARIU) împreună cu următoarele documente: extras de cont in Euro, extras de cont in Lei (doar în cazul studenților de la Facultatea de Drept); asigurare medicală de sănătate (card european sau oricare altă asigurare privată; valabilitate pe toată durata stagiului)copie buletin beneficiar, copie buletin garant, adeverința de salariat a garantului sau cupon de pensie (în cazul în care garantul este pensionar).

Toate documentele se depun la Biroul Erasmus+ cu cel puțin 14 zile  și cu cel mult 2 luni inainte de începerea stagiului pentru a fi aprobate de conducerea universității (ședinte săptămânale, cu excepția lunii august).

În momentul depunerii la Biroul Erasmus+ a contractului financiar, studentul trebuie să ridice Ordinul de deplasare (documentul care dovedește că se va face plata).

 

4. Efectuarea primei testări lingvistice online (OLS) după primirea e-mailului de invitație.