1. Înscrierea online la universitatea gazdă – de consultat site-ul universității gazdă pentru a se informa cu privire la documentele de completat si deadline-ul până la care pot fi trimise.

 

2. Completarea unei cereri tip de deplasare după modelul următor.

Înainte de obținerea primelor 3 semnături de la facultate, studentul va veni la Biroul Erasmus+ (dna. Cerasela PIȘTA), cu cel puțin 14 zile înainte de data plecării, cu cererea de deplasare și documentele de mai jos completate, în vederea calculării grantului total în Euro:

a) invitaţie/ accept/ confirmare/ email: original sau copieÎn cazul emailului, se va depune un printscreen.

b) Contractul de studiiLearning agreement for studies semnat de student, coordonatorul Erasmus+ al UAIC și coordonatorul Erasmus+ al universităţii gazdă: copie

c) calendarul academic (de consultat site-ul universităţii gazdă): printscreen

d) Declaratie Erasmus : original

e) Fisa_bursier_ERASMUS: original

 

3. Completarea contractului financiar: se primește prin e-mail numai după aprobarea cererii tip de deplasare în străinătate și a documentelor menționate la pasul 2. Contractul financiar și Declarația-Angajament se completează numai electronic și se printează în 3 exemplare.

Studentul beneficiar are posibilitatea de a alege între:

  1. a se prezenta la notariat împreună cu garantul său, pentru semnarea și autentificarea Declarației-Angajament în 3 exemplare. Studentul și garantul vor semna Declarația-Angajament numai în fața notarului.
  2. a se prezenta la Biroul Erasmus+ împreună cu garantul său, pentru semnarea Declarației-Angajament (3 exemplare) și a contractului financiar (3 exemplare). Studentul și garantul acestuia vor semna contractul financiar și Declarația-Angajament numai în fața reprezentantului Biroului Erasmus+, fără a mai fi nevoie să se prezinte la notariat.

Ulterior, cele 3 exemplare de contract financiar și cele 3 exemplare de Declarație-Angajament vor fi aduse la Biroul Erasmus+ (dra Andreea CIRIDARIU) împreună cu următoarele documente: extras de cont in Euro, asigurare medicală de sănătate (card european sau oricare altă asigurare privată; valabilitate pe toată durata stagiului), copie buletin beneficiar, copie buletin garantadeverința de salariat a garantului sau cupon de pensie (în cazul în care garantul este pensionar).

Toate documentele se depun la Biroul Erasmus+ cu cel puțin 14 zile  și cu cel mult 2 luni înainte de începerea stagiului pentru a fi aprobate de conducerea universității (ședințe săptămânale, cu excepția lunii august). În momentul depunerii contractului financiar la Biroul Erasmus+, studentul trebuie să ridice Ordinul sau Dispoziția de deplasare

 

4. Efectuarea primei testări lingvistice online (OLS) după primirea e-mailului de invitație.