Pași de urmat după selecția la facultate:

Pași de urmat după selecția la facultate: 2017-11-01T14:02:37+00:00

1. Înscrierea online la universitatea gazdă – de consultat site-ul universității gazdă pentru a se informa cu privire la documentele de completat si deadline-ul până la care pot fi trimise.

2. Completarea unei cereri tip de deplasare după modelul următorDupă obținerea primelor 3 semnături, studentul va veni la Biroul Erasmus+ (dna. Cerasela PIȘTA) pentru verificarea cererii de deplasare și a următoarelor documente:

a) invitaţie/ accept/ confirmare/ email: original sau copieÎn cazul emailului, se va depune un printscreen.

b) Learning Agreement Student Mobility for Studies semnat de student, coordonatorul Erasmus UAIC și coordonatorul Erasmus al universităţii gazdă: copie

c) calendarul academic (de consultat site-ul universităţii gazdă): printscreen

d) Declarația-privind-durata-stagiului-Erasmus-efectuat-anterior (maxim 12 luni cumulate per ciclu de studiu): original

e) Declarația pe propria răspundere evitare dublă finanțare: original

f) Fișă bursier ERASMUS+_17-18: original

Cererea împreună cu documentele sus-menționate vor fi depuse la Registratura Universității, numai după ce au fost verificate la Biroul Erasmus+, cu cel puțin 14 zile înainte de data plecării și va fi discutată în prima ședință a Biroului Executiv al Consiliului de Administrație.

 

3. Stabilirea grantului total aferent stagiului de studiu prin utilizarea calculatorului. A se vedea grantul pentru stagiile de studiu (SMS); grantul pentru plasament se referă la grantul pentru stagiile de practică (SMP).

4. Completarea, semnarea şi autentificarea unui Contract financiar (se primește prin e-mail numai după aprobarea cererii tip pentru deplasările în străinătate). După completare, contractul se va printa în 3 exemplare și se va merge la notar pentru a autentifica Declarația-Angajament (de asemenea în 3 exemplare). Ulterior, cele 3 exemplare de contract financiar și cele 3 Declarații-Angajament autentificate vor fi aduse la Biroul Erasmus+ (dra. Alina ROBU) împreună cu următoarele documente: extras de cont in Euro, extras de cont in Lei (doar în cazul studenților de la Facultatea de Drept); asigurare medicală de sănătate (card european sau oricare altă asigurare privată; valabilitate pe toată durata stagiului)copie buletin beneficiar, copie buletin garant, adeverința de salariat a garantului sau cupon de pensie (în cazul în care garantul este pensionar).

Toate documentele se depun la Biroul Erasmus+ cu cel puțin 14 zile  și cu cel mult 2 luni inainte de începerea stagiului pentru a fi aprobate de conducerea universității (ședinte săptămânale, cu excepția lunii august).

În momentul depunerii la Biroul Erasmus+ a contractului financiar, studentul trebuie să ridice Ordinul de deplasare (documentul care dovedește că se va face plata).

5. Efectuarea primei testări lingvistice online (OLS) după primirea e-mailului de invitație.