Durata minimă proiectată iniţial pentru un stagiu de studiu ERASMUS+ este de 3 luni (90 zile), perioadă calculată conform regulilor Programului ERASMUS+ stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de stagiu ERASMUS+ are 30 zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.

Durata unui stagiu de studiu, cuprinsă între 3 şi 12 luni, corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă. Sprijinul financiar se acordă numai pentru perioada efectiv realizată la universitatea partener.

!!! Studenții pot beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând  maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

 

ȘTIAȚI CĂ?

stiati-ca-245x180

Un stagiu de studiu poate fi combinat cu o perioadă de stagiu de practică, într-o singur stagiu Erasmus (combinat), în următoarele condiţii:

  1. studentul trebuie să fie selectat pentru ambele stagii înainte de plecarea la universitatea partener;
  2. stagiul trebuie să aibă loc sub conducerea aceleaşi instituţii de învăţământ superior unde studentul va realiza şi perioada de studiu;
  3. cele două activităţi trebuie să aibă loc în perioade consecutive;
  4. cuantumul grantului alocat pentru întreaga perioadă a mobilităţii combinate este cel stabilit pentru un stagiu de studiu în ţara respectivă şi este plătit din grantul alocat facultăţii pentru stagiile Erasmus de studiu.

Durata unui stagiu combinat este între 3 şi 12 luni, ceea ce înseamnă că este posibil, de exemplu, să se combine 1 lună de stagiu de practică cu 2 luni de studiu.