La revenirea din stagiu – documente de adus:

1. Certificatul de ședere: Certificate of Stay (formular)

2. Traineeship Certificate: Learning Agreement Student Mobility for Traineeships 2018-2020 – Secțiunea AFTER THE MOBILITY (formular)

3. Declaraţie pe propria raspundere de evitare a dublei finanţări (la revenirea din stagiu)

    Declaraţie pe propria raspundere de evitare a dublei finanţări (la revenirea din stagiu)pentru absolvenți

4. Documentele de transport internaţional (bilete dus-întors, tichete de îmbarcare, bonuri de benzină)

5. O fotografie însoțită de descrierea unui moment important trăit de student pe perioada stagiului.

Toate documentele se depun în original la Biroul ERASMUS+ în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea stagiului de practică.

Imediat după revenirea în țară fiecare student/doctorand are obligația de  a depune o cerere de recunoaștere și echivalare a stagiului de practică (formular aici) efectuat, la secretariatul facultății la care este înscris, împreună cu câte o copie după Certificate of Stay și Traineeship Certificate.

Ulterior, se va depune la Biroul Erasmus+ o copie după adeverința de recunoaștere și echivalare (formular aici) a stagiului de practică ERASMUS+ eliberată de Comisia de  recunoaştere academică, de la facultatea la care este înscris studentul.

Atenție! Documentele care prezintă modificări, ștersături sau mâzgălituri vor fi considerate invalide si se vor solicita din nou documentele in original. Pentru evitarea acestei situații recomandăm completarea documentelor în format electronic.

Important!!!

La finalul stagiului, fiecare student va primi, prin e-mail, câte un chestionar de evaluare a perioadei de stagiu  (raport individual de mobilitate) și o invitație de efectuare a testului final de limbă. Realizarea acestora reprezintă obligație contractuală!

De asemenea, vă recomandăm să vă păstrati câte o copie după aceste documente pentru arhiva dvs. personală!