Pentru a putea accesa formularele, vă rugăm apăsați click pe ele.

 

FORMULAR 1 CERERE DEPLASARE_cu modificari_sept 2017 (valabil începând cu data de 25 septembrie 2017) – Cererea va fi depusă la Registratura Universității cu cel puțin 14 zile înainte de data plecării (cu cel puțin 10 zile înainte, dacă nu se solicită avans) și va fi discutată în prima ședință a Biroului Executiv al Consiliului de Administrație.

Model completare cerere de deplasare

Declarație-pe-propria-răspundere-dubla-finanțare (înainte de începerea stagiului)

Declarație-pe-propria-răspundere-pentru-evitarea-dublei-finanțări (după finalizarea stagiului)

Declarație privind numărul de stagii efectuate anterior

Declarație garant pentru studenți de altă cetățenie

Certificate of stay (Certificat de ședere)

Cerere de recunoaştere şi echivalare a studiilor efectuate în cadrul programului Erasmus+

Grilă de echivalare a studiilor efectuate în cadrul programului Erasmus+

Fisa_bursier_ERASMUS_17-18