2017-05-09T10:18:40+02:00
  1. Înscrierea online la universitatea gazdă – de consultat site-ul universității gazdă pentru a se informa cu privire la documentele de completat si deadline-ul până la care pot fi trimise.

  1. Completarea unei cereri tip de deplasaredupă modelul următor. Se obţin cele 6 semnături, în ordinea indicată și se anexează următoarele documente:

a) invitaţie/ accept/ confirmare/ email: original sau În cazul emailului, se va depune un printscreen.

b) Learning Agreement Student Mobility for Studiessemnat de student, coordonatorul Erasmus UAIC și coordonatorul Erasmus al universităţii gazdă: copie

c) calendarul academic (de consultat site-ul universităţii gazdă): printscreen

d) Declarația-privind-durata-stagiului-Erasmus-efectuat-anterior(maxim 12 luni cumulate per ciclu de studiu): original

e) Declarația pe propria răspundere evitare dublă finanțare: original

f) Fișă_bursier_ERASMUS+_2016-2017: original

 

 

Cererea va fi depusă la Departamentul de Relaţii Internaţionale (DRI) cu cel puțin 10 zile înainte de data plecării și, în cazul conformării cu reglementările în vigoare, va fi discutată în prima ședință a Biroului Executiv al Consiliului de Administrație.

3. Stabilirea grantului total aferent stagiului de studiu prin utilizarea calculatorului. A se vedea grantul pentru stagiile de studiu (SMS); grantul pentru plasament se referă la grantul pentru stagiile de practică (SMP).

4.Completarea, semnarea şi autentificarea unui Contract financiar (se primește prin e-mail numai după aprobarea cererii tip pentru deplasările în străinătate). Acesta trebuie adus la Biroul Erasmus+(dra. Alina ROBU) împreună cu următoarele documente: extras de cont in Euro, extras de cont in Lei (doar în cazul studenților de la Facultatea de Drept); asigurare medicală de sănătate (card european sau oricare altă asigurare privată; valabilitate pe toată durata stagiului), copie buletin beneficiar, copie buletin garant, adeverința de salariat a garantului sau cupon de pensie (în cazul în care garantul este pensionar).

Toate documentele se depun la Biroul Erasmus+ cu cel mult 2 luni inainte de începerea stagiului pentru a fi aprobate de conducerea universității (ședinte săptămanale, cu excepția lunii august).

În momentul depunerii la Biroul Erasmus+ a contractului financiar, studentul trebuie să ridice Ordinul de deplasare (documentul care dovedește că se va face plata).

5. Efectuarea primei testări lingvistice online (OLS) după primirea e-mailului de invitație.