a) invitaţie/ accept/ confirmare/ email: original sau copie. În cazul emailului, se va depune un printscreen.

b) Learning Agreement Student Mobility for Studies semnat de student, coordonatorul Erasmus UAIC și coordonatorul Erasmus al universităţii gazdă: copie

c) calendarul academic (de consultat site-ul universităţii gazdă): printscreen

d) Declarația-privind-durata-stagiului-Erasmus-efectuat-anterior (maxim 12 luni cumulate per ciclu de studiu): original

e) Declarație-pe-propria-răspundere-dubla-finanțare_început-stagiu: original

f) Fișă_bursier_ERASMUS+_2016-2017: original

  • Calcularea grantului pentru studiu si numărul de zile în funcție de perioada de stagiu prin utilizarea calculatorului. A se vedea grantul pentru stagiile de studiu (SMS); grantul pentru plasament se referă la grantul pentru stagiile de practică (SMP).
  • Completarea, semnarea şi autentificarea unui Contract financiar (se primește prin e-mail numai după aprobarea cererii tip pentru deplasările în străinătate). Acesta trebuie adus la Biroul Erasmus+ (dra. Alina ROBU) împreună cu următoarele documente: extras de cont in Euro, extras de cont in Lei (doar în cazul studenților de la Facultatea de Drept); asigurare medicală de sănătate (card european sau oricare altă asigurare privată; valabilitate pe toată durata stagiului)copie buletin beneficiar, copie buletin garant, adeverința de salariat a garantului.
  • Toate documentele se depun la Biroul Erasmus+ cu cel mult 2 luni inainte de începerea stagiului pentru a fi aprobate de conducerea universității (ședinte săptămanale, cu excepția lunii august).
  • În momentul depunerii la Biroul Erasmus+ a contractului financiar, studentul trebuie să ridice Ordinul de deplasare (documentul care dovedește că se va face plata).
  • Efectuarea primei testări lingvistice online (OLS) după primirea e-mailului de invitație.

 

 

 Virarea grantului Erasmus se va face astfel:

 -avans de 90% din suportul financiar Erasmus înainte de plecare, numai după ce Ordinul de deplasare a fost emis şi Contractul financiar a fost semnat de reprezentanţii UAIC.

-soldul de 10% va fi primit după revenirea din stagiu şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor specificate în contractul financiar.

Nu se decontează transportul.